Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að kanna hvort tilefni geti verið til að eitt tiltekið íslenskt blóm beri sæmdarheitið þjóðarblóm Íslands. Mun verkefnisstjórn með fulltrúum fjögurra ráðuneyta hafa umsjón með verkefninu og samtökin Landvernd annast framkvæmd. Tilgangur verkefnisins, sem...
Umræða á Alþingi þann 16. apríl 2004.  Oft heyrast þær raddir að sameina eigi Skógrækt ríkisins og Landgræðslu ríkisins.  Nú hefur verið gerð fyrirspurn til landbúnaðarráðherra um hvort að sameining standi til og hvort hún hafi...
Við Waterford tæknistofnunina á Írlandi starfar rannsóknahópur sem rannsakar leiðir til þess að hafa hemil á samkeppnisgróðri við nýskógrækt og umhirðu skóglenda.  Skammstöfun rannsóknahópsins er FORVAMS sem stendur fyrir: Forest Vegetation Alternative Management Systems Research Group. ...
Að undanförnu hafa verið unnir girðingarstaurar úr grisjunarvið í Víðivallaskógi.  Þessir staurar eru notaðir í nýgirðingar og til viðhalds eldri girðingum á vegum Héraðsskógaverkefnisins. Það er Jón Þór Þorvarðarson skógarbóndi á Glúmsstöðum sem sér um þessa vinnslu en...
Verið er að prófa danskt vélmenni sem kortleggur staðsetningu illgresis innan um nytjaplöntur, en til þess notar það GPS tækni.  Von stendur til að hægt verði að þróa vélmenni sem geti úðað þetta kortlagða illgresi með fáum dropum...