Hér má finna ýmis gagnleg rit sem tengjast skógrækt á einn eða annan hátt.

Skipulagsmál

Forsíða skiltahandbókar

 

Skiltahandbók fyrir þjóðskógana

(Skógræktin, 2017)

Forsíða bæklings

 

Leiðbeiningabæklingur:
Skógrækt í skipulagsáætlunum sveitarfélaga

(Skógræktin og Skipulagsstofnun, 2017)

Skaðvaldar

Forsíða skýrslu

 

Landskönnun á skaðvöldum í skógi og skordýrabeit í lúpínu

(Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins, ágúst – september 2011) Guðmundur Halldórsson, Brynja Hrafnkelsdóttir, Edda Sigurdís Oddsdóttir og Halldór Sverrisson)

Stefna

Forsíða bæklings

Skógar á Íslandi: Stefna á 21. öld
(Skógrækt ríksins, 2013)

Viðaukar 1-3

Ýmislegt áhugavert

 

Forsíða bæklingsins

Loftslagsávinningur norrænu skóganna

(Norræna ráðherranefndin, SNS og Skógræktin, 2018)

Í bæklingnum eru borin saman loftslagsáhrif mismunandi meðferðar á skógi. Niðurstaðan er sú að mestur loftslagsávinningur sé að því að hirða vel um skógana sem nytjaskóga. Þannig viðhaldist binding þeirra til framtíðar. Í villtum skógum hættir nettóbinding þegar skógurinn nær jafnvægi milli nývaxtar og rotnunar.

Forsíða skýrslu

 

Könnun á hagkvæmni þess að kynda upp byggðina í Grímsey með viðarkögglum eða kurli

(Skógrækt ríkisins, 2013)

Forsíða Sveppahandbókar

 

Sveppahandbók Skógræktar ríkisins

(Skógrækt ríkisins, 2008)

Birkiveggspjald

Birkiveggspjald
(Skógrækt ríkisins, Hekluskógar og Suðurlandsskógar, 2008)