2016

Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna nýrrar skógræktarstofnunar (sameining stofnana)

2014

Lög um mat á umhverfisáhrifum

2013

Lög um náttúruvernd (brottfall frumvarps)

Lög um mat á umhverfisáhrifum

2011

Hvítbók - Skýrsla nefndar um endurskoðun náttúruverndarlaga
Frumvörp til laga um innleiðingu Árósarsamningsins
Breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins
Frumvarp til laga um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
Frumvarp til laga um náttúruvernd (refsingar fyrir náttúruspjöll)
Tillaga til þingsályktunar um stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs
Tillaga til þingsályktunar um þjóðgarð við norðanverðan Breiðafjörð

2010

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd
Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs
Breytingar á texta draga aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum

2009

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um erfðabreyttar lífverur
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs
Tillaga til þingsályktunar um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum
Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009–2013
Vinna við endurskoðun jarða- og ábúðarlaga

2008

Tillaga til þingsályktunar um Loftslagsráð
Umsagnir Skógræktar ríkisins um nokkur þingmál

2007

Frumvarp til laga um losun gróðurhúsalofttegunda
Drög að stefnumörkun um líffræðilega fjölbreytni
Frumvarp til laga um Vatnajökulsþjóðgarð
Tillaga til þingsályktunar um friðlýsingu Jökulsár á Fjöllum
Tillaga til þingsályktunar um trjáræktarsetur sjávarbyggða

2006

1. kafli leiðbeininga Skipulagsstofnunar um umhverfismat áætlana
Samstarf og upplýsingar um aðalskipulag sveitarfélaga og skipulagsbreytingar sem snerta skóg og skógrækt
Frumvarp til laga um umhverfismat áætlana

2005

Frumvarp til laga um upplýsingarétt um umhverfismál

2004

Frumvarp til laga um breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum

2003

Drög að Náttúruverndaráætlun