Rit Mógilsár er vettvangur fyrir fræðilegt efni frá sérfræðingum Skógræktarinnar og samstarfsfólki þeirra. Ritið kemur út óreglulega eftir því sem þörf er á, oftast með stökum greinum í hverju tölublaði en einnig með söfnum greina eða útdrátta frá t.d. ráðstefnum og fundum. Útgáfan er nú orðið eingöngu rafræn á prentanlegu pdf-formi, nema sérstök ástæða þyki til prentaðrar útgáfu einnig.

Ritið hefur komið út með þessu heiti frá aldamótum en þar á undan gaf Mógilsá út ýmis rit sem aðallega eru varðveitt á pappír en ætlunin er að koma á rafrænt form eftir því sem tími og tækifæri gefast. Hér fyrir neðan er allt þetta efni flokkað eftir ártölum.

Ritnefnd Rits Mógilsár skipa Edda S. Oddsdóttir sem jafnframt er ábyrgðarmaður, Björn Traustason, Ólafur Eggertsson og Pétur Halldórsson sem hefur umsjón með útgáfunni.

 

Árið 2021

Landverð og landrenta - Reiknilíkan, verðmyndun og skógrækt (45. tbl.)

Forsíða 45. tölublaðsÞorbergur Hjalti Jónsson

Hér er fjallað um landverð og landrentu af órækt­uðu landi á Íslandi. Greindir eru meginþættir í verð­mynd­un og verðþróun síðastliðin fjörutíu ár. Sett er fram líkan sem áætlar verð óræktaðs lands út frá landstærð og staðsetningu. Lögð er áhersla á að líkanið sé töl­fræði­lega traust og gefi nægilega áreiðanlegt mat á landverði til að nýtast við mat á arðsemi skóg­ræktar, greiningu á landnýtingarkostum og fyrir bók­fært verð. Líkanið er byggt á ásettu verði en er skalað að markaðsverði með samanburði við nokkrar jarða­sölur. Líkanspár eru bornar við úrskurði mats­nefndar eignarnámsbóta síðastliðna fjóra áratugi.

Ábót á yndissýnd (44. tbl.)

Forsíða 44. tölublaðs

Þorbergur Hjalti Jónsson

Í allri faglegri skipulagningu þarf mælikvarða á árangur. Hér eru settir fram mælikvarðar fyrir fagra skóga til útivistar. Skógarsýnd er mælikvarði á skilin milli opins lands og skógar frá sjónarhóli þeirra sem njóta útivistar og er lýst út frá hæð og þéttleika trjánna og augnhæð athugandans. Mælikvarða á fegurð og gæði skógar til útivistar má nefna yndisgildi. Yndissýnd er heildaráhrif skógarins á skoðandann sem hér eru skilgreind sem margfeldi yndisgildis og skógarsýndar. Fegurð, upplifun og útivistar gæði skýrast mikið til af birtunni í skóginum og fagurfræðilögmálum um fjölbreytni, andstæður og hlutföll. Sett er fram aðferð til að fella þessa þætti saman í yndisgildi skógar.

Úttekt á kolefnisbindingu skógræktar á svæðum Kolviðar á Hofssandi við Stóra-Hof á Rangárvöllum (43. tbl.)

Forsíða 43. tölublaðs

Arnór Snorrason

Sú úttekt sem hér er kynnt er unnin fyrir og greidd af Kolvið. Kolviður er sjóður sem hefur það meðal annars að markmiði að auka bindingu kolefnis í skógarvistkerfum í þeim tilgangi að draga úr styrk koldíoxíðs (CO2) í andrúmslofti. Kolviður býður fyrirtækjum og einstaklingum þjónustu við að binda kolefni úr andrúmslofti með nýskógrækt. Fyrsta skógræktarsvæði Kolviðar er svæðið sem hér var tekið út og er kallað Hofssandur. Markmið úttektarinnar var að meta á vísindalegan og viðurkenndan hátt kolefnisbindingu sem átt hefur sér stað frá úttekt sem gerð var haustið 2014 (Arnór Snorrason 2015) fram að hausti 2020. Við bætast ">mælingar á svæðum sem voru gróðursett árið 2013.

Úttekt á kolefnisbindingu skóglendis
á Drumboddsstöðum II í Biskupstungum
(42. tbl.)

Forsíða 42. tölublaðsArnór Snorrason og Björn Traustason

Hér er kynnt úttekt sem gerð var sumarið og haustið 2020 með það að markmiði að meta með viðurkenndum og vísindalegum hætti kolefnisbindingu skóglendis á Drumboddsstöðum II í Biskupstungum sem er eign Byko ehf. Sumarið 2020 var skóglendið á Drumboddsstöðum kortlagt. Það var síðan flokkað í þrjá flokka og mælifletir lagðir tilviljanakennt út í hvern flokk. Út frá trjámælingum og landgerðarmati sem fram fór á mæliflötum haustið 2020 var lífmassavöxtur og þar af leiðandi kolefnisbinding trjágróðurs áætluð ásamt bindingu í jarðvegi og sópi.

Inventory of Carbon stock changes at Óseyri afforestation area
in Stöðvarfjörður, East-Iceland (41. tbl.)
Forsíða 41. tölublaðsArnór Snorrason & Lárus Heiðarsson

The work addressed in this report is ordered and partly financed by Yggdrasill Carbon ehf. The objectives of this report are: 1. To map the status of the afforested land and the afforestation on the farm Óseyri in Stöðvarfjörður, East-Iceland. 2. To estimate the current annual C-stock change of the plantations at Óseyri. 3. To project the C-stock changes of the afforested area for the next 70 years, with business-as-usual management (baseline management) of forest available for wood supply. 4. To make a projection of the C-stock changes of an alternative management plan with no utilization of wood in the same period for plantations classified as forest available for wood supply and compare it with the projection of business-as-usual.

Árið 2020

Starfsáætlun Mógilsár 2020 (40. tbl.)
Edda Sigurdís Oddsdóttir

Áhrif þéttleika við gróðursetningu á vöxt og viðgang 15 ára rússalerkis á Fljótsdalshéraði (39. tbl.)

Forsíða 39. tölublaðsLárus Heiðarsson, Bjarki Þór Kjartansson, Arnór Snorrason og Bjarni Diðrik Sigurðsson

Mældur var vöxtur og viðgangur rússalerkis í 15 ára gömlum tilraunareitum, staðsettum á fjórum stöð­um á Fljótsdalshéraði, sem gróðursettir voru með mismunandi upphafsþéttleika: 1.000, 2.000, 3.500 og 5.000 tré á hektara. Rússalerki er sú trjátegund sem mest er notuð í nytjaskógrækt á Norður­- og Austurlandi og vex vel á rýru og rofnu landi. Niðurstöðurnar sýna að lítil samkeppni var enn um vaxtarrými 15 árum eftir gróðursetningu, óháð gróðursetningarþéttleika. Mikill munur var á vexti á milli staða sem skýrðist af ólíku skjólfari og jarðvegsskilyrðum á milli þeirra. Marktækur munur var á afföllum, meðalþvermáli og rúmmáli meðaltrés á milli staða en ekki á milli upphafsþéttleika. Bæði afföll og fjöldi auka stofna minnkaði almennt með auknum upphafsþéttleika. Einnig sýndu niðurstöður að marktækur munur var á yfirhæð á milli staða og upphafsþéttleika. Framtíðar vaxtarspá sem var gerð sýndi að aukinn upphafsþéttleiki (yfir 3.000 plöntur á hektara) skilar fyrst og fremst aukinni viðarframleiðslu í fáeina áratugi (undir 35 árum) í upphafi vaxtarlotunnar. Aukinn trjáfjöldi leiddi til hærri stofnkostnaðar og kostnaðar vegna snemmgrisjunar en ekki aukn­ingar á nettótekjum. Niðurstöður okkar benda til þess að hagkvæmasti upphafsþéttleiki í ræktun rússalerkis á Fljótsdalshéraði liggi á bilinu 2.500 til 3.000 plöntur á hektara.

Árið 2019

Future Forest Health – Early detection and mitigation of invasive pests diseases in Nordic Forests (38. tbl.)
NordGen Conference 2019

Fagráðstefna skógræktar, Hótel Hallormsstað (37. tbl.)

Edda S. Oddsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson og Pétur Halldórsson

Árið 2018

Vanmetið fenjatré (36. tbl.)

Forsíða 36. tölublaðsÞorbergur Hjalti Jónsson

Her er fjallað um fenjatré Evrópu (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), reynsluna af ræektun þess og möguleika i skógrækt á Íslandi. Tegundin er sumargrænt lauftré með óvenjulega hæfni til a þrífast í blautum jarðvegi með kyrrstæðu vatni. Hún vex í votlendi við fljót og með fram ám og lækjum um mestalla Evrópu, frá Skandinavíu til Miðjarðarhafslanda og austur um Litlu-Asíu til Írans. Hana er að finna á stöku stað í dölum Atlasfjalla í Norður-Afríku, Marokkó, Túnis og Alsír.

Árið 2016

Fagráðstefna skógræktar, Patreksfirði 16.-17. mars 2016 (35. tbl.)
Edda S. Oddsdóttir, Ólafur Eggertsson, Björn Traustason, Pétur Halldórsson

Árið 2015

Viðarmagnsspá fyrir bændaskógrækt á Fljótsdalshéraði (34. tbl.)
Arnór Snorrason, Benjamín Örn Davíðsson, Lárus Heiðarsson

Kortlagningarlykill fyrir grunngagnasöfnun við gerð ræktunaráætlana í skógrækt (33. tbl.)
Arnór Snorrason

Niðurstöður mælinga á alaska- og balsamösp eftir 13 vaxtarsumur á Höfða á Fljótsdalshéraði (32. tbl.)
Lárus Heiðarsson og Þröstur Eysteinsson

Árið 2014

Fagráðstefna skógræktar, Selfossi 11.-13. mars 2014 (31. tbl.)
Edda S. Oddsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson og Pétur Halldórsson

Árið 2013

Fagráðstefna skógræktar, Hallormsstað 12.-14. mars 2013 (30. tbl.)
Edda S. Oddsdóttir, Ólöf I. Sigurbjartsdóttir og Bjarni D. Sigurðsson

Úttekt á kolefnisbindingu skógræktar á svæðum í eigu Landsvirkjunar (29. tbl.)
Arnór Snorrason og Björn Traustason

Fagráðstefna skógræktar, Húsavík 27.-29. mars 2012 (27. tbl.)
Edda S. Oddsdóttir, Rakel J. Jónsdóttir og Bjarni D. Sigurðsson

Árið 2012

Mat á kolefnisbindingu og arðsemi nýskógræktar á fjórum svæðum Skógræktar ríkisins (28. tbl.)
Arnór Snorrason

Fagráðstefna skógræktar, Húsavík 27. - 29. mars 2012 (26. tbl.)
Edda S. Oddsdóttir, Rakel J. Jónsdóttir og Bjarni D. Sigurðsson

Árið 2011

Klónatilraunir á ösp (25. tbl.)
Halldór Sverrisson, Aðalsteinn Sigurgeirsson og Helga Ösp Jónsdóttir

Fagráðstefna skógræktar, Reykjanesi 23. - 25. mars 2011 (24. tbl.)
Edda S. Oddsdóttir, Ólafur Eggertsson og Bjarni D. Sigurðsson

Árið 2004

Samanburður á kvæmum og systkinahópum sitkagrenis, hvítgrenis og sitkabastarðs, með tilliti til frostþols að vori og hausti (23. tbl.)
Brynjar Skúlason Aðalsteinn Sigurgeirsson Bjarni E. Guðleifsson Öyvind Meland Edvardsen

Natural disturbances dynamics as component of ecosystem management planning (22. tbl.)

Abstracts and short papers from the workshop of the SNS network Natural disturbance dynamics analysis for forest ecosystem management in Geysir, Iceland, 11.-15. October, 2003.
Sigurgeirsson, A., Jõgiste, K.

Erfðalindir skóga: Nýting þeirra og vernd (21. tbl.)
Ágrip erinda frá ráðstefnu á Húsavík 27.-29. ágúst 2003 á vegum Norræna sérfræðingahópsins um erfðalindir trjáa
Þröstur Eysteinsson

Ársskýrsla 2002-2003 (20. tbl.)
Ólafur Eggertsson

Breytingar og bjargráð. Aðferðir fólks í sveitum til að takast á við samfélagslegar breytingar (19. tbl.)
Gunnar Þór Jóhannesson

Ákvæðisvinna við grisjun í lerkiskógum (18. tbl.)
Lárus Heiðarsson og Loftur Jónsson

Árin 2000-2003

Árið 2003

Klónaskógrækt: ertu að grínast? Samantekt erinda frá ráðstefnu Norræna Skógerfðafræðihópsins í Barony Kastala, Skotlandi, 4.-7. september 2002.
Þröstur Eysteinsson

Árið 2002

Áhrif jarðvinnslu á vöxt og lifun nokkurra trjátegunda.
Loftur Jónsson

Hæðarvaxtarföll fyrir rússalerki (L.sukaczewii Dylis) á Fljótsdalshéraði.
Lárus Heiðarsson

Blæöspin í Egilsstaðaskógi.
Lárus Heiðarsson og Sigurður Blöndal

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfanga-skýrsla 1997–2002 fyrir Austurland. Arnór Snorrason

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997 – 2002 fyrir Suðurland og Suðvesturland.
Arnór Snorrason og Stefán Freyr Einarsson

Ársskýrsla 2001. Rannsóknastöð Skógræktar Mógilsá.
Ólafur Eggertsson

Jólatrjáaframleiðsla fjallaþins (Abies lasiocarpa) á Norðurlöndunum - I. Prófun á laufgun og vorfrostþoli níu kvæma.

Brynjar Skúlason og Øyvind M. Edvardsen

Árið 2001

Þróun aðferða við frostþolsprófanir á birki og sitkagreni, forkönnun.
Brynjar Skúlason, Bjarni E. Guðleifsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson

Trjásjúkdómar
Guðmundur Halldórsson, Halldór Sverrisson, Edda Sigurdís Oddsdóttir, Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997-2001 fyrir Vesturland. Arnór Snorrason, Tumi Traustason, Stefán Freyr Einarsson, Fanney Dagmar Baldursdóttir

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997-2001 fyrir Norðurland.
Arnór Snorrason, Stefán Freyr Einarsson, Tumi Traustason,Fanney Dagmar Baldursdóttir.

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997-2001 fyrir Vestfirði.
Arnór Snorrason og Stefán Freyr Einarsson.

Myrkvun trjáplantna í gróðrastöð og áhrif á frostþol.
Hrefna Jóhannesdóttir og Øyvind Meland Edvardsen

Úttekt á gróðursetningum á 18 jörðum innan Héraðsskóga. Úttekt gerð 1999.
Jón Guðm. Guðmundsson

Árið 2000

Hvenær á að bera á? Tímasetning áburðargjafa. Tilraun frá 1998. Lýsing og niðurstöður eftir þrjú sumur.
Hreinn Óskarsson

Kalstofan á Möðruvöllum. Kynning á aðstöðu og rannsóknum.
Øyvind Meland Edvardsen, Bjarni E. Guðleifsson og Brynjar Skúlason

Árið 1990

Leiðbeiningar um hraðfjölgun á alaskaösp með smágræðlingum

Úlfur Óskarsson

4(1) 1. útgáfa, mars 1990

Hraðfjölgun á alaskaösp II. - Áhrif mismunandi ræktunarmoldar á líf og vöxt smágræðlinga

Úlfur Óskarsson
Kristján Þórarinsson

4(3) 1990

Skjólbeltatilraun Skógræktarfélags Íslands I: Úttekt á framkvæmd tilraunarinnar

Jóhannes Árnason
Jón Gunnar Ottósson

4(8)1990

 

Ættbók alaskaaspar á Íslandi I: Safnið frá 1963

Líneik Anna Sævarsdóttir
Úlfur Óskarsson

4(10), júní 1990

Framleiðsla á fjölpottaplöntum af alaskaösp: Drög að gæðamatsmeðferð

Kristján Þórarinsson
Úlfur Óskarsson
Þorbergur Hjalti Jónsson

4(11), júlí 1990