Fjölbreyttur útivistarsskógur sem markvisst er notaður til heilsubótar.

Amennt um skóginn

Kristnesskógur er skógur við Kristneshæli á jörðinni Kristnesi í Eyjafjarðarsveit. Þar er nú til húsa endurhæfingardeild og öldrunarlækningadeild Sjúkrahússins á Akureyri en heimamenn tala enn um „Hælið“ enda var þetta upphaflega berklahæli. Undir heitinu Hælið er nú rekið safn um sögu berklanna á Íslandi ásamt kaffihúsi  í byggingu sem eitt sinn hýsti hjúkrunarfólk berklahælisins.  Skógurinn var í umsjón Skógræktarinnar um þrjátíu ára skeið frá árinu 1981 en nú hafa eigendur jarðarinnar Kristness keypt hann og tekið við ræktun hans og umhirðu. Kristnesskógur er fjölbreyttur útivistarskógur og margar gönguleiðir eru merktar. Tilvalinn viðkomustaður í Eyjafirði!

Staðsetning og aðgengi

Kristnes er í Eyjafirði um 8 km framan, innan eða sunnan við Akureyri. Skógurinn er í brekkunni ofan við Kristneshæli.

Aðstaða og afþreying

Kristnesskógur er fjölbreyttur útivistarskógur og margar gönguleiðir eru merktar.

Saga skógarins

Heilsuhælið að Kristnesi í Eyjafirði tók til starfa 1927, einkum sem berklahæli. Útivist var snar þáttur í meðferð við berklum og var því var þegar hafist handa við að gera umhverfi hælisins nýtilegt til útivistar með gróðursetningu trjágarðs í sama anda og gert var á Vífilsstöðum. Árið 1940 var trjágarðurinn svo stækkaður upp í 27 hektara og gróðursett í það land fram til 1956, eða um það leyti sem farið var að lækna berkla með lyfjum. Eftir það lá frekari gróðursetning niðri að mestu og lítið var hirt um skóginn. Árið 1981 var þess farið á leit að Skógræktin tæki að sér umhirðu Kristnesskógar og þar með varð hann þar með þjóðskógur þangað til skógurinn var seldur 2021. Bændur í Kristnesi eru kunnáttufólk sem á örugglega eftir að sinna skóginum vel og er í enn betri færum til þess en Skógræktin.

Trjárækt í skóginum

Segja má að Kristnesskógur hafi verið fyrsti skógur á Íslandi sem ræktaður var fyrst og fremst til heilsueflingar. Upphaflega var einkum gróðursett birki og reyniviður en fleiri tegundir eftir 1950. Þegar Skógræktin tók við umsjón reitsins var þar enn nokkuð skóglaust land og því voru um 17.000 tré gróðursett þar á 9. áratug síðustu aldar. Svæðið er nú að heita má fullplantað og trén í eldri hluta hans orðin stór og mikil. 

Annað áhugavert í skóginum

Fyrst og fremst er nýting skógarins áhugaverð. Kristnesskógur er enn nýttur til heilsubótar af þem sem dvelja á Kristnesi til lækninga og endurhæfingar. Þekkingin á heilsubætandi áhrifum útivistar í skógi hefur aukist mikið á undanförnum árum og er þýðing skógarins ekki minni nú en þegar stofnað var til hans sem hluta af meðferð við berklum. Í Kristnesskógi er um 300 metra langur malbikaður útivistarstígur sem fær er hreyfihömluðum. Malbikaðir stígar eru einnig á flötinni sunnan við Hælið. Úr Kristnesskógi er víða fallegt útsýni um sveitir Eyjafjarðar. Á lóð spítalans er líka áðurnefnt setur um sögu berklanna, Hælið.

Hælið, setur um sögu berklanna