Úr skógargöngu í tengslum við starfsmannafund Skógræktarinnar 2016. Ljósmynd: Pétur HalldórssonReglur

Um laus störf hjá ríkinu og auglýsingu þeirra gilda sérstakar reglur.

Laus störf

Laus störf eru auglýst á Starfatorgi.

Plöntusjúkdómafræðingur

Skógræktin leitar að öflugu starfsfólki til að vinna að uppbyggingu skógarauðlindar á Íslandi, vernd og friðun skóga og til að efla hagrænan, umhverfislegan og samfélagslegan ávinning af sjálfbærri nýtingu skóga. Leitað er að plöntusjúkdómafræðingi á Mógilsá, rannsóknasviði Skógræktarinnar.

Auglýsing um starfiðHlutverk og markmið:

 • Rannsóknir og vöktun á plöntusjúkdómum
 • Upplýsinga- og ráðgjöf um plöntusjúkdóma
 • Önnur verkefni sem næsti yfirmaður felur viðkomandi

Hæfniskröfur:

 • MS-próf í plöntusjúkdómum eða skyldum greinum er skilyrði
 • Almenn tölvukunnátta er skilyrði; reynsla í tölfræði og notkun tölfræðiforrita er æskileg
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði í starfi
 • Ríkir samskiptahæfileikar og þjónustulund
 • Góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli er skilyrði
 • Góð íslenskukunnátta í rituðu og töluðu máli er æskileg

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og
skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Sótt er um starfið á Starfatorgi. Umsóknarfrestur er til og með 22. sept. 2023.

Rannsóknasvið Skógræktarinnar er með meginstarfstöð á Mógilsá en starfið er án staðsetningar
þar sem Skógræktin er með starfstöðvar í öllum landshlutum.


Viltu vera á skrá hjá Skógræktinni?

Eru engin störf auglýst hér eða henta auglýst störf þér ekki? Fylltu út umsókn og við höfum samband ef opnast möguleikar á starfi. Sömuleiðis hvetjum við þig til að fylgjast vel með hér á vef Skógræktarinnar eða á  Starfatorgi, en þar eru öll laus störf hjá stofnuninni auglýst. 

Skrá mig