Vísindaleg og reglubundin söfnun upplýsinga um skóga og skógrækt á Íslandi. Vöktunarverkefni

ÍSÚ er verkefnahópur sem hefur það að meginmarkmiði að safna saman á vísindalegan hátt upplýsingum um skóga og skógrækt á Íslandi. Úr upplýsingunum sem verkefnahópurinn safnar eru unnin gögn í:

 • árlega skýrslu Íslands til Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál og fleiri skýrslur tengda kolefnisbókhaldi skóga og skógræktar.
 • skýrslu matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, FAO, um ástand skóga heimsins sem kemur út á 5 ára fresti, Global Forest Resources Assessments. Síðasta skýrslan, FRA 2015, kom út árið 2015. Á þessu ári (2018) er að hefjast undibúningur að næstu 5 ára skýrslu, FRA 2020. Fulltrúi Íslands er Arnór Snorrason, sérfræðingur á Mógilsá, og sótti hann alþjóðlegan undirbúningsfund sem haldinn var í Mexíkó í mars 2018.
 • skýrslu skógræktarmálaráðherra Evrópulanda um stöðu skóga í Evrópu sem gefin er út á 5 ára fresti. Síðasta skýrsla kom líka út 2015, State of Europe’s Forests 2015 Report.
 • ýmsar innlendar skýrslur og greinar fyrir stjórnvöld og almenning (á íslensku).

Meginverkefni ÍSÚ sem unnin voru 2017 ásamt áherslum 2018:

Gagnagrunnur um skóga á Íslandi

Safnað er saman árlega í landfræðilegan gagnagrunn upplýsingum um staðsetningu og afmörkun nýskógræktar á vegum opinberra stofnana og verkefna ásamt kortlagningu eldri skógræktar. Þessi grunnur er m.a. nýttur til að leggja út mælifleti í Landskógarúttekt (sjá hér á neðan). Vefsjá um skóglendi á Íslandi, bæði ræktaða skóga og náttúrulegt birki, má nálgast á vef Skógræktarinnar. Þar má einnig nálgast landupplýsingagögn um skóglendi á Íslandi.

 • 2016: Haldið var áfram vinnu við gagnasöfnun og samræmingu ásamt gerð fitjuskrár um landfræðileg skógargögn.
 • 2017: Áframhaldandi vinna við gagnasöfnun og samræmingu.
 • 2017: Haldið var áfram að mæla árlegan fjölda mæliflata í skógum landsins. Mælifletir í ræktuðum skógum voru flestir mældir þriðja sinn en í annað sinn í birkiskógum og – kjarri. Ný gögn úr mælingunum verða sett inn í útreikninga um skóga og skógrækt í kolefnisbókhald Íslands sem nú er skilað inn þann 15. janúar á hverju ári.
 • 2018: Haldið verður áfram að mæla árlegan fjölda mæliflata í ræktuðum skógum og birkiskógum og - kjarri. Mælingarnar verða nýttar veturinn 2018-2019 í landsbókhald gróðurhúsalofttegunda.
 • 2017: Verkefnið er mikilvægur hluti af því að vakta vernd og endurheimt birkiskóga á Íslandi auk þess að vera nauðsynleg upplýsingaöflun vegna kolefnisbókhalds skóga á Íslandi. Unnið var í tveimur vísindagreinum sem tilbúnar verða til birtingar árið 2018.
 • 2018:  Á fyrri hluta ársins verða tvær greinar til viðbótar gefnar út en þær munu fjalla um lífmassaföll fyrir náttúrulegt birki á Íslandi og lífmassaaukningu í náttúrulegu birkiskógum og -kjarri á síðustu tuttugu árum.
 • Safnað hefur verið miklu magni af jarðvegs- og gróðursýnum í landsskógarúttektum síðustu ára sem enn á eftir að vinna úr og meta kolefnisforða í jarðvegi og gróðri. Til þess þarf fjármagn, einkum svo ráða megi aðstoðarfólk til þess að vinna úr og greina sýni.

Landsskógaúttekt

Úttektir á náttúrulegu birki á Íslandi

Úrvinnsla jarðvegs- og gróðursýna úr Landsskógarúttekt

2018: Stefnt er að því að skrifuð verði stutt vísindagrein um niðurstöður af kolefnisgreiningu á takmörkuðu safni sýna sem voru efnagreind fyrir tveimur árum.

Rannsóknarsvið

Skógur og loftslagsbreytingar

Tengiliður Skógræktarinnar

Arnór Snorrason

Starfsmenn Skógræktarinnar

Arnór Snorrason

Bjarki Þór Kjartansson

Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir