Vísindaleg og reglubundin söfnun upplýsinga um skóga og skógrækt á Íslandi. Vöktunarverkefni

ÍSÚ er verkefnahópur sem hefur það að meginmarkmiði að safna saman á vísindalegan hátt upplýsingum um skóga og skógrækt á Íslandi. Úr upplýsingunum sem verkefnahópurinn safnar eru unnin gögn í:

 • árlega skýrslu Íslands til Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál og fleiri skýrslur tengda kolefnisbókhaldi skóga og skógræktar.
 • skýrslu matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, FAO, um ástand skóga heimsins sem kemur út á 5 ára fresti, Global Forest Resources Assessments. Síðasta skýrslan, FRA 2020, kom út árið 2020.
 • skýrslu skógræktarmálaráðherra Evrópulanda um stöðu skóga í Evrópu sem gefin er út á 5 ára fresti. Síðasta skýrsla kom líka út 2015, State of Europe’s Forests 2020 Report.
 • erlendar og innlendar skýrslur og greinar fyrir stjórnvöld og almenning.

Meginverkefni ÍSÚ eru:

Gagnagrunnur um skóga á Íslandi

Safnað er saman árlega í landfræðilegan gagnagrunn upplýsingum um staðsetningu og afmörkun nýskógræktar á vegum opinberra stofnana og verkefna ásamt kortlagningu eldri skógræktar. Þessi grunnur er m.a. nýttur til að leggja út mælifleti í Landskógarúttekt (sjá hér á neðan). Vefsjá um skóglendi á Íslandi, bæði ræktaða skóga og náttúrulegt birki, má nálgast á vef Skógræktarinnar. Þar má einnig nálgast landupplýsingagögn um skóglendi á Íslandi.

 • 2019: Vinna hélt áfram við endurkortlagningu ræktaðs skóglendis á Íslandi. Árleg gagnasöfnun með hefðbundnum hætti.

 • 2020: Stefnt er að því að ljúka endurkortlagningu ræktaðra skóga á árinu. Árleg gagnasöfnun með hefðbundnum hætti, þ.m.t. útmörkum nýrra gróðursetninga á vegum skógarbænda verður skilað í gegnum rauntímaskráningu.

Landsskógarúttekt

Í Landsskógarúttekt eru lagðir út mælifletir í skógum landsins á tilviljunarkenndan hátt. Hver reitur er heimsóttur á 5 ára fresti og framkvæmdar skógmælingar, mælingar á botngróðri og fleiri athuganir. Þannig er hægt að fylgjast með framþróun skógræktar, þar með talið kolefnisbindingu skóganna.

 • 2019: Haldið var áfram að mæla árlegan fjölda mæliflata í skógum landsins. Mælifletir í ræktuðum skógum voru flestir mældir þriðja sinn en í annað sinn í birkiskógum og – kjarri. Ný gögn úr mælingunum verða sett inn í útreikninga um skóga og skógrækt í kolefnisbókhald Íslands sem nú er skilað inn þann 15. janúar á hverju ári.
 • 2020: Haldið verður áfram að mæla árlegan fjölda mæliflata í ræktuðum skógum og ljúka við mælingar í birkiskógum og - kjarri. Mælingarnar verða nýttar veturinn 2020-21 í landsbókhald gróðurhúsalofttegunda.

Úttektir á náttúrulegu birki á Íslandi

Verkefnið er mikilvægur hluti af því að vakta vernd og endurheimt birkiskóga á Íslandi auk þess að vera nauðsynleg upplýsingaöflun vegna kolefnisbókhalds skóga á Íslandi.

 • 2019: Haldið var áfram að mæla árlegan fjölda mæliflata í birkiskógum og -kjarri landsins og voru þeir mældir í annað sinn.  Gögn úr mælingunum verða sett inn í útreikninga um skóga og skógrækt í kolefnisbókhald Íslands sem nú er skilað inn þann 15. janúar á hverju ári.
 • 2020: Lokið verður við mælingar á mæliflötum í birkiskógum og er þá búið að að mæla alla fleti tvisvar sinnum.

Úrvinnsla jarðvegs- og gróðursýna úr Landsskógarúttekt

Safnað hefur verið miklu magni af jarðvegs- og gróðursýnum í landsskógarúttektum síðustu ára sem enn á eftir að vinna úr og meta kolefnisforða í jarðvegi og gróðri. Til þess þarf fjármagn, einkum til þess að ráða aðstoðarfólk til þess að vinna úr og greina sýni.

 • 2020: Stefnt er að því að skrifuð verði stutt vísindagrein um niðurstöður af kolefnisgreiningu á takmörkuðu safni sýna sem voru efnagreind fyrir fjórum árum.

Rannsóknarsvið

Loftslagsdeild

Tengiliður Skógræktarinnar

Arnór Snorrason

Starfsmenn Skógræktarinnar

Arnór Snorrason

Bjarki Þór Kjartansson

Björn Traustason

Ólafur Stefán Arnarsson