Mógilsá, rannsóknasvið Skógræktarinnar, sinnir rannsóknastarfi og þekkingaröflun í þágu skógræktar og skógverndar. Bróðurparturinn af fjárframlögum til sviðsins kemur frá hinu opinbera en einnig renna drjúgir rannsóknarstyrkir til starfseminnar ár hvert gegnum margvísleg verkefni sem sviðið stýrir eða tekur þátt í.

Verkefnaáætlanir einstakra rannsóknaverkefna eru jafnan gerðar til eins árs í senn, en líftími verkefna er afar breytilegur. Almennar áherslur eru:

  • að stunda öflugar og sjálfstæðar rannsóknir er lúta að skógrækt og skógvernd
  • að ljúka birtingu rannsóknaniðurstaðna, í alþjóðlega ritrýndum fræðatímaritum og á innlendum vettvangi
  • að hefja rannsóknaverkefni þar sem nýrrar þekkingar er þörf og afla til þeirra styrkja
  • að veita sérfræðiþjónustu á flestum sviðum sem snerta skógrækt og skógvernd

Hér má sjá starfsáætlun Mógilsár fyrir árið 2018

Verkefnum Mógilsár er skipt upp í eftirtalda flokka:

Þá skiptast rannsóknaverkefni í gerðir með eftirfarandi hætti eftir eðli þeirra:

  1. Vöktunarverkefni – langtímaverkefni þar sem fylgst er með breytingum
  2. Hagnýtar rannsóknir og þróunarvinna – leitast við að finna lausnir á vandamálum í íslenskri skógrækt og þróa aðferðir við skógrækt og úrvinnslu afurða
  3. Grunnrannsóknir – verkefni sem miða að því að auka skilning okkar á skógi og vistkerfum hans
  4. Þjónusturannsóknir – rannsóknir eða mælingar, unnar að beiðni annarra

Stærstur hluti fjármagns rannsóknasviðs rennur til tveggja fyrstnefndu gerðanna, vöktunarverkefna og hagnýtra rannsókna. Þar er stærsta einstaka verkefni sviðsins, Íslensk skógarúttekt, fyrirferðarmest.

Virk rannsóknaverkefni á Mógilsá 2018, skipt eftir gerðum

VÖKTUNARVERKEFNI

Rannsóknaflokkur

Íslensk skógarúttekt

Skógur og loftslagsbreytingar

Gagnagrunnur um skóga á Íslandi

Skógur og loftslagsbreytingar

Landsskógarúttekt

Skógur og loftslagsbreytingar

Úttekt á náttúrulegu birki á Íslandi

Skógur og loftslagsbreytingar

Úrvinnsla jarðvegs- og gróðursýna úr Landsskógarúttekt

Skógur og loftslagsbreytingar

Trjásjúkdómar og meindýr

Trjá- og skógarheilsa

HAGNÝTAR RANNSÓKNIR

Rannsóknaflokkur

Betri tré

Erfðaauðlindir

Gæði og ending íslensks viðar

Umhirða og afurðir skóga

Hlutverk viðarlífmassa í norræna lífhagkerfinu

Umhirða og afurðir skóga

Iðnviður

Umhirða og afurðir skóga

Kvæmatilraun á degli

Erfðaauðlindir

Kvæmarannsóknir á fjallaþin

Erfðaauðlindir

Kvæmaval á hengibirki

Erfðaauðlindir

Langtímatilraun með nýskógrækt

Umhirða og afurðir skóga

Lifun og æskuvöxtur skógarplantna

Nýræktun skóga og skjólbelti

Moltuverkefni á Hólasandi

Nýræktun skóga og skjólbelti

Prófun á sænskri stafafuru

Erfðaauðlindir

Rannsóknir á birkikembu

Trjá- og skógarheilsa

Rannsóknir í jólatrjáarækt

Erfðaauðlindir

Reyniviðartilraun

Erfðaauðlindir

Samræktun alaskaaspar og alaskalúpínu til framleiðslu iðnviðar og bindingar kolefnis

Nýræktun skóga og skjólbelti

Sitkagreni – kvæmi og tegundir

Erfðaauðlindir

Skógarhagfræði

Skógur og samfélag

Stormfall trjáa

Umhirða og afurðir skóga

Viðarmagnsúttekt á Vesturlandi

Umhirða og afurðir skóga

GRUNNRANNSÓKNIR

Rannsóknaflokkur

Áhrif hlýnunar á útbreiðslu birkiskóga

Skógur og loftslagsbreytingar

Árhringir og umhverfisbreytingar

Skógur og loftslagsbreytingar

Fornvistfræði

Vistfræði skóga

Jarðhitaskógur

Vistfræði skóga

Mýrviður

Skógur og loftlagsbreytingar

SEEDS –  Sjálfsáning erlendra trjátegunda

Vistfræði skóga

Skordýrabeit í landgræðsluskógum og lúpínubreiðum

Trjá- og skógarheilsa

Vistfræði birkiskóga

Vistfræði skóga

ÞJÓNUSTURANNSÓKNIR

Rannsóknaflokkur

Bókhald gróðurhúsalofttegunda vegna skógræktar og skóga á Íslandi

Skógur og loftslagsbreytingar

Mat á kolefnisforða og -bindingu í skógum Landsvirkjunar

Skógur og loftslagsbreytingar

Þjónustuverkefni fyrir European Forest Data Centre (EFDAC)

Skógur og loftslagsbreytingar

ERLENT SAMSTARF

 

INNLENT STARF Í STJÓRNSÝSLU

 

ÚTGÁFA