Rannsakaður jöfnuður gróðurhúsalofttegunda yfir skógi sem gróðursettur hefur verið á framræstri mýri

Markmið verkefnisins er að skoða jöfnuð gróðurhúsalofttegunda yfir skógi sem gróðursettur hefur verið á framræstri mýri.

Lítið sem ekkert er til af innlendum eða erlendum rannsóknum um þetta efni og ekkert um losun kolefnis út í vatn. Upplýsingar eru afar mikilvægar fyrir kolefnisbókhald Íslands og fyrir stefnumótun stjórnvalda um kolefnisbindingu með skógrækt og endurheimt votlendis. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskólann á Akureyri og Landbúnaðarháskóla Íslands. Verkefnisstjóri: Brynhildur Bjarnadóttir, HA.

Haustið 2017 og vorið 2018 er unnið að greiningu á gögnum úr mælitækjum. Á sama tíma er unnið að greinaskrifum sem að mestu er í höndum verkefnisstjóra. Fyrsta grein verður send inn til ritrýni árið

2018. Ítarlegri greiningarvinna á jarðvegskolefni, útskolun lífrænna efna og frekari skrif fylgja svo í kjölfarið.

Rannsóknarsvið

Skógur og loftslagsbreytingar

Tengiliður Skógræktarinnar

Bjarki Þór Kjartansson

Aðrir starfsmenn

Brynhildur Bjarnadóttir (HA)