Skjámynd af Íslandskorti úr Skóglendisvefsjá SkógræktarinnarÁ vefsjánni sem sýnir skóglendi á Íslandi eftir sveitarfélögum er auðvelt að átta sig á útbreiðslu skóga í hverju sveitarfélagi fyrir sig. M.a. má sjá hversu langt hvert sveitarfélag er komið í átt að því markmiði að ná 5% skógarþekju á láglendi

Vefsjáin um skóglendi á Íslandi gefur sýn yfir skóga og kjarr á öllu landinu. Sjá má útbreiðslu náttúrulegs birkis og ræktaðra skóga en einnig greina upplýsingarnar nánar og sjá flatarmál skóga eftir sveitarfélögum svo nokkuð sé nefnt. Smellið á hlekkina hér fyrir neðan til að skoða skógana.

Nánar um vefsjána

Á árunum 2010 til 2014 fór fram endurkortlagning náttúrulegs birkis á Íslandi og lauk þeirri kortlagningu haustið 2014. Á vefsjánni er skilið á milli birkikjarrs og birkiskóga, þ.e. hvernig birkið lítur út þegar fullum vexti er náð. Skilgreining á birkiskógum miðast við að meðalhæð í kortlögðum reit nái tveim metrum fullvaxta, en meðalhæð birkikjarrs er lægri en tveir metrar fullvaxta.

Ræktaðir skógar eru kortlagðir á hverju ári. Gögn um gróðursetningar hvers árs eru sett inn í samræmdan gagnagrunn þar sem ýmsar upplýsingar eru skráðar.

Í vefsjánni er skóglendi á Íslandi flokkað eftir sveitarfélögum. Þegar smellt er á t.d. fláka fyrir birkikjarr kemur flatarmál birkikjarrsins upp fyrir það sveitarfélag sem birkikjarrið tilheyrir. Það sama á við um birkiskóga og ræktað skóglendi.

Landupplýsingagögn og kort yfir ræktaða skóga og náttúrulegt birki eru aðgengileg í valmyndinni til hægri. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum um gögnin skal hafa samband við Björn Traustason, landfræðing á Mógilsá, sem hefur umsjón með gögnunum.

Vefsjáin og landupplýsingagögnin eru í umsjón rannsóknasviðs Skógræktarinnar. Vefsjáin er byggð á ESRI-hugbúnaði og eru myndgögnin lagskiptar gervitunglamyndir með mismunandi upplausn eftir mælikvarða.

Ábendingar og lagfæringar vel þegnar

Markmiðið er að vefsjárnar verði sem áreiðanlegastar. Allar ábendingar um lagfæringar á þeim upplýsingum sem settar eru fram í vefsjánum eru því mjög kærkomnar og sömuleiðis upplýsingar um þau skóglendissvæði sem ekki kunna að finnast í vefsjánum. Mjög gott er að fá upplýsingar um ókortlagða skógræktarreiti. Þó þarf reiturinn að ná hálfum hektara til að verða hluti af gagnagrunninum. Síðustu kortlagningu birkiskóglendis á Íslandi lauk 2014 en þrátt fyrir það er mögulegt að til séu náttúrulegir birkireitir á fáförnum svæðum inn til dala og upp til fjalla sem farið hafa fram hjá kortlagningarfólki og hafa því ekki verið kortlagðir enn. Upplýsingum um slíka reiti er tekið fagnandi. Greinargóð lýsing á viðkomandi svæði er vel þegin og ekki er verra ef nákvæm staðsetning fylgir, hvort sem það er rissað inn á kort, eða það sem enn betra er, með GPS-staðsetningarhniti.

Vinsamlegast sendið upplýsingar um skóglendi eða leiðréttingar á netfangið bjorn@skogur.is.

Ath! Dálitla stund getur tekið að hlaða hverjum hluta vefsjárinnar inn í fyrsta sinn.