Stefna í málefnum starfsfólks á að tryggja því ákveðin starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfiMarkmiðið með starfsmannastefnunni er að Skógræktin hafi alltaf á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki sem getur tryggt nauðsynlegt frumkvæði í störfum, veitt góða þjónustu og brugðist við síbreytilegum þörfum Skógræktarinnar. Stefna í málefnum starfsfólks á að tryggja því ákveðin starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf.

Stefna í málefnum starfsfólks Skógræktarinnar nær til þeirra sem ráðnir eru til starfa hjá stofnuninni. Um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna fer að lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og kjarasamningum, sbr lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986. Stefnan nær einnig til þeirra embættismanna sem þiggja laun samkvæmt úrskurði kjaranefndar, sbr. lög um Kjaradóm og kjaranefnd nr. 120/1992 og þeirra starfsmanna sem standa utan stéttarfélaga og fjármálaráðherra ákvarðar laun fyrir.

Leiðarljós

 • Virðing fyrir fólki
 • Samvinna og sveigjanleiki
 • Jafnræði, þekking og frumkvæði
 • Þjónustulund

Skyldur Skógræktarinnar

 • Virða allt starfsfólk sitt og viðhorf þess mikils
 • Virkja starfsfólk til að móta og bæta starfsemina
 • Starfa í anda jafnræðis og jafnréttis
 • Bjóða upp á verkefni þar sem hæfileikar hvers og eins fá notið sín
 • Stuðla að því að starfsfólk geti aukið þekkingu sína og starfshæfni
 • Leggja áherslu á gæði starfs og hátt þjónustustig
 • Upplýsa starfsfólk um hlutverk þess og ábyrgð

Skyldur starfsfólks

 • Virða samstarfsfólk sitt
 • Sé viðbúið þróun og breytingum og taki þátt í þeim
 • Viðhalda þekkingu sinni og auka við hana
 • Sinna starfi sínu af trúmennsku og metnaði
 • Sýna ábyrgð