Stefna Skógræktarinnar er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar.

Skógræktarstjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi Skógræktarinnar. Hann ber einnig ábyrgð á jafnlaunastefnu og að þeim lagalegu kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Sviðstjóri rekstrarsviðs er tilnefndur fulltrúi framkvæmdaráðs varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Til að framfylgja jafnlaunastefnu skuldbindur Skógræktin sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Skógræktin hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Markmið Skógræktarinnar er að vera eftirsóttur vinnustaður og að konur og karlar hafi jöfn tækifæri í starfi.

Til þess að ná því markmiði mun Skógræktin:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, skjalfesta það og viðhalda
  • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna starfsfólki helstu niðurstöður
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega. 
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum stofnunarinnar. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á vef Skógræktarinnar. 

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Skógræktarinnar.

 

Ágúst 2018

Ábyrgðarmaður jafnlaunastefnunnar er Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri