Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur falið Skógræktinni að birta á vef sínum drög að landsáætlun í skógrækt 2021-2031 og óska þar eftir umsögnum. Hér eru því lögð fram til kynningar og umsagnar drög að landsáætlun í skógrækt ásamt drögum að umhverfismati þeirrar áætlunar. Jafnframt liggur fyrir minnisblað til ráðherra með minnihlutaáliti við drög að landsáætlun sem sömuleiðis birtist hér með til kynningar.
Á vef Vinnumálastofnunar eru nú auglýst 24 sumarstörf hjá Skógræktinni vítt og breitt um landið. Þetta eru almenn störf við skógrækt og skógarumhirðu en einnig er óskað eftir garðyrkjufræðingi eða verkamanni í gróðrarstöð, aðstoðarmanni við forritun og gagnagrunnsvinnslu, aðstoðarfólki við rannsóknir, meðal annars á viðargæðum, og aðstoðarmanni við skógmælingar og úttektir. Umsóknarfrestur er til 25. maí.
Öll meðferð elds utan dyra hefur nú verið bönnuð á Suður- og Vesturlandi og hafa Almannavarnir lýst yfir hættustigi vegna mögulegra gróðurelda. Bannsvæðið nær frá Eyjafjöllum að Breiðafirði. Skógræktin brýnir fyrir öllum eigendum og umsjónarfólki skóga að hafa gott eftirlit með skógunum og setja upp merkingar.
Gæðaúttektir á skógarplöntum eru fastur liður í starfi Skógræktarinnar á vormánuðum. Fulltrúar Skógræktarinnar sem sjá um gæðamálin voru á ferð í gróðrarstöðinni Kvistabæ í Reykholti Biskupstungum á dögunum þar sem nýir eigendur eru að taka við rekstri skógarplöntuframleiðslu Gróðrarstöðvarinnar Kvista.
Með verkefnum til útbreiðslu birkiskóga og birkikjarrs vilja íslensk stjórnvöld taka svokallaðri Bonn-áskorun og þar með auka landgæði, efla jarðvegsauðlindina og styrkja byggð í landinu. Óskað er eftir þátttöku sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila vítt og breitt um landið. Fjármunir renna til slíkra verkefna á komandi árum af framlögum ríkisins til loftslagsaðgerða.