Skógræktin hefur gefið út myndband í samvinnu við HealGenCar og SNS þar sem fjallað er um tilraunir með ýmis kvæmi skógarfuru með tilliti til þess hversu mikið mótstöðuafl þær hafa fyrir furulús. Í ljós kemur að afkomendur þeirra fáu trjáa sem lifðu af lúsafaraldurinn á seinni hluta síðustu aldar verða síst fyrir barðinu á lúsinni.
Hópar sjálfboðaliða sem munu starfa að viðhalds- og uppbyggingarstarfi á Þórsmörk og nágrenni í sumar hafa nú að mestu verið skipaðir. Þátttakendur koma nú frá 18 löndum og hefja fyrstu hóparnir störf í maí. Bætt var við hópum vegna mikillar aðsóknar mjög hæfra umsækjenda.
Fagráðstefna skógræktar verður haldin á Hótel Geysi í Haukadal 29.-30. mars undir yfirskriftinni Skógrækt 2030 – Græn ábyrg framtíð. Óskað er eftir veggspjöldum og erindum á seinni dag ráðstefnunnar. Skiladagur er til 1. mars.
Framleiðendur skógarplantna geta nú kynnt sér á vef Ríkiskaupa markaðskönnun sem fram undan er vegna útboðs á ræktun skógarplantna. Skógræktin áformar að bjóða út ræktun á 6-8 miljónum skógarplantna, með fyrstu afhendingu haustið 2023.
Forest Europe bjóða fólki nú að vera með í herferð undir þessum kjörorðum, „ræktum græn störf“. Herferðin hefst formlega á alþjóðlegum degi kvenna og stúlkna í vísindum föstudaginn 11. febrúar og stendur næstu mánuði. Námsfólk og ungir sérfræðingar eru sérstaklega hvattir til að stefna á störf í skógargeiranum. Megintilgangur herferðarinnar er að vekja athygli á dæmum um góðan árangur og nýsköpun í grænum störfum. Sömuleiðis á herferðin að snerta við vandamálum á borð við kynjamisrétti og aðbúnað eða aðstæður vinnandi fólks.