Nú í vikunni opnaði Skógfræðingafélag Íslands nýja vefsíðu.
Árið 2000 var gerð kvæmatilraun með risalerki ættuðu frá Bresku Kólumbíu á Tumastöðum í Fljótshlíð.
„Ástæða þess að Ísland skorar svona hátt í umhverfisvænleika held ég að sé ekki síst fyrir frammistöðu okkar í skógræktarmálum," segir Jón Loftsson, skógræktarstjóri.
Það timbur sem hæft er til flettingar og í almenna sölu er flokkað frá en afgangurinn er notaður í kyndistöðina á Hallormsstað.
Merkur áfangi í skógræktarsögu okkar náðist í fyrri viku þegar fyrst reyndi á 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og lið 1 d í 2. viðauka laganna. Landeigendur að Tungufelli í Lundareykjadal, hjónin Sigurbjörg Snorradóttir og Njörður...