Ef skógrækt á Íslandi heldur áfram á þeim hraða sem verið hefur síðustu ár næst sett markmið um 5% þekju ræktaðra skóga á láglendi ekki fyrr en nokkuð er liðið á næstu öld. Verði gróðursetning fjórfölduð frá því sem var 2014 verður markmiðinu náð um miðja þessa öld.
Nú fer hver að verða síðastur að senda inn myndir í ljósmyndasamkeppnina Bioeconomy Photo Competition sem haldin er á vegum evrópska samstarfsverkefnisins CommBeBiz. Myndir sem sendar eru inn í samkeppnina skulu tengjast rannsóknum á sviði lífhagkerfisins. Skilafrestur er til 25. janúar.
Ráðstefnan Tímavélin hans Jóns hefst í Valaskjálf á Egilsstöðum kl. 9.05 í fyrramálið. Ríflega 160 manns eru skráðir til ráðstefnunnar og því verður þetta ein stærsta skógræktarráðstefna sem haldin hefur verið hérlendis. Í dag hittist starfsfólk Skógræktar ríkisins og Landshlutaverkefna í skógrækt á sameiginlegum starfsmannafundi. Fundurinn markar upphaf þess starfs sem fram undan er við að undirbúa sameiningu ríkisstofnana í skógrækt.
Á næstu dögum verður tekin í notkun ný stórviðarsög í starfstöð Skógræktar ríkisins á Vöglum í Fnjóskadal. Sögin gerir kleift að nýta betur þann við sem til fellur við grisjun og skógarhögg á starfsvæði skógarvarðarins á Norðurlandi. Vaxandi áhugi er á íslensku timbri til margvíslegra nota.
Áætlun norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun styrkir alþjóðlega ráðstefnu um búfjárbeit á Norðurlöndunum sem haldin verður í Hörpu í Reykjavík 12.-15. september á vegum norræna genabankans NordGen og Landgræðslu ríkisins. Litið verður á beit í samhengi við sjálfbæra þróun og loftslagsbreytingar auk annars. Búfjárhald og beit hefur haft umtalsverð áhrif á vistkerfi Norðurlandanna, víða mótað menningarlandslag sem nú er metið til verðmæta sem beri að varðveita en annars staðar valdið varanlegri gróður- og jarðvegseyðingu.