Merki Vorviðar
Merki Vorviðar

Vorviður auglýsir eftir umsóknum um styrki til kolefnisbindingar með skógrækt á vegum félaga og félagasamtaka. Verkefnið Vorviður er hluti aðgerðaráætlunar stjórnvalda í loftslagsmálum. Umsóknarfrestur um styrki fyrir árið 2023 er til 15. apríl.

Auglýsing Vorviðar 2023

Sem hluti af aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum er Skógræktinni falið að efla tengsl við og styðja félagasamtök með sérstöku verkefni. Verkefnið Vorviður er hluti og bættrar landnýtingar í þágu loftslags í aðgerðaráætluninni.

Markmið og forsendur

Markmið verkefnisins er að efla samstarf Skógræktarinnar og ýmissa félaga um allt land í því augnamiði að gefa félögum kost á að binda kolefni með eigin skógrækt. Félög sem nota land sem þegar er á skipulögðu skógræktarlandi njóta forgangs. Plönturnar skulu vera ræktaðar í ræktunarstöð og það telst vera kostur ef hún er í heimahéraði. Ekki eru veittir styrkir til eigin plöntuframleiðslu umsækjenda.

Stuðningurinn felst í endurgreiðslu kostnaðar við plöntukaup eingöngu. Félög sækja um styrkinn til Skógræktarinnar sem annast umsýslu þessa verkefnis. Sækja þarf um fyrir hvert ár eins og vinnureglur kveða á um. Um hvert verkefni er gerður samningur við Skógræktina.

Umsóknarfrestur fyrir verkefni árið 2023 er til 15. apríl.

Ólöf Inga Sigurbjartsdóttir er verkefnisstjóri Vorviðar.

Nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á vef þess, skogur.is/vorvidur.

Sækja um styrk

Texti: Pétur Halldórsson