Upplýsingasíða Skógræktarinnar
um faraldurinn COVID-19

Skógræktin hefur eins og aðrir vinnuveitendur gripið til ýmissa aðgerða til að verjast kórónafaraldrinum sem nú gengur yfir heimsbyggðina. Hér á eftir fara ýmsar upplýsingar sem komið geta starfsfólki og samstarfsfólki Skógræktarinnar að gagni.

Viðbragðsáætlun Skógræktarinnar

Vegna veirufaraldursins sem nú gengur yfir biður Skógræktin viðskiptavini og samstarfsfólk að stilla heimsóknum á starfstöðvar stofnunarinnar í hóf og nota frekar símann. Starfsfólk Skógræktarinnar er jafnframt hvatt til að nýta fjarfundabúnað sem mest og forðast eftir megni að koma saman á fundum. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um sóttvarnir á starfstöðvum og heima við.

Leiðbeiningar til starfsfólks Skógræktarinnar

Skógræktin hefur unnið viðbragðsáætlun vegna Covid-19 faraldursins. Sett hefur verið saman viðbragðsstjórn sem fundar eftir þörfum næstu vikurnar. Í henni sitja Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri, Gunnlaugur Guðjónsson fjármálastjóri, Hreinn Óskarsson, sviðstjóri þjóðskóga, og Björg Björnsdóttir mannauðsstjóri. Viðbragðsstjórnin vill ítreka nokkur atriði við starfsfólk Skógræktarinnar.

 • Starfsmenn eru hvattir til að fylgjast vel með eigin heilsu, fara heim ef þeir finna fyrir einkennum og hringja í síma 1700 ef þurfa þykir. Starfsmenn eiga ekki að koma til vinnu ef þeir eru veikir og er ráðlagt að vera heima frá því einkenna verður vart. Covid-19 er mest smitandi fljótlega eftir að sjúkdómseinkenna verður vart og í 10 daga frá því að sótthiti er horfinn. Starfsmaður sem mætir veikur af Covid-19 til vinnu er umsvifalaust sendur heim en í almennum sóttvarnaráðstöfunum samkvæmt sóttvarnalögum nr 19/2007, felst að hverjum þeim sem telur sig smitaðan af smitsjúkdómi er skylt að fara varlega og gera sér far um að smita ekki aðra. Einkenni hverrar veiru eða bakteríu er að finna á vefnum landlaeknir.is. Starfsmenn með undirliggjandi sjúkdóma eru sérstaklega hvattir til að gæta að sér. Allar nánari upplýsingar er að finna á vefnum covid.is.
 • Þvoðu þér reglulega um hendurnar (einkum fyrir máltíðir). Handþvottur verndar gegn beinni og óbeinni snertingu við Covid-19 veiruna. Bein snerting er meðal annars að taka í höndina á sýktum einstaklingi sem hefur snert munn sinn eða nef eða haldið fyrir vitin til að hósta eða hnerra. Óbein snerting felst í að snerta hlut sem smitaður einstaklingur hefur handleikið, til dæmis hurðarhún eða notaða bréfþurrku.
 • Notaðu bréfþurrkur til að hylja nef og munn þegar þú hnerrar eða hóstar. Úðadropar úr vitum berast aðeins stutta leið, innan við einn metra. Þeir sem standa næst einstaklingi sem sem hnerrar eða hóstar án þess að halda fyrir vitin eru í hvað mestri smithættu. Að halda fyrir munn og nef dregur úr líkum á smiti.
 • Hentu notuðum bréfþurrkum beint í ruslið. Veirur geta lifað tímabundið utan líkamans og hægt er að smitast með því að snerta hluti sem nýlega hafa mengast, svo sem vasaklúta eða bréfaþurrkur, eða með því að taka í hönd smitaðs einstaklings.
 • Haltu fyrir vitin ef bréfþurrkur eru ekki til taks. Þegar bréfþurrkur eru ekki við höndina skaltu halda fyrir nef og munn og þvo hendurnar með sápu í a.m.k. 20 sekúndur strax á eftir eða hnerra á handlegginn eða í olnbogabótina til að hindra dreifingu veiranna.
 • Notuðum bréfþurrkum skal henda strax í lokaðar fötur sem í er plastpoki. Fjölga þarf ruslafötum tímabundið. Loka þarf plastpokum strax. Þetta á við á heimilum því ekki er gert ráð fyrir að sjúkir einstaklingar mæti á vinnustað.
 • Covid-19 veirum er eytt af yfirborði og úr umhverfi með:
  • Hreinsun með vatni og sápu
  • Hitun í 40°C í 15 mínútur; 80°C í 3 mín; 90°C í 1 mínútu
  • Spritti (a.m.k. 40% styrk)
  • Ísóprópanóli ( a.m.k. 30% styrk)
  • Klórlausnum (a.m.k. 200 ppm styrk)
  • Joðefnum (a.m.k. 75 ppm styrk)
 • Sóttvarnabúnaður sem gott er að eiga auk hefðbundinnar sápu:
  • Bréfþurrkur og e.t.v. fleiri ruslafötur sem eru með loki
  • Handspritt
  • Spritt til hreinsunar á yfirborði, svo sem símum og hurðarhúnum
  • Einnota hanskar fyrir ræstingu
  • Æskilegt er að starfsfólk beri ekki hringa
 • Fulltrúar starfstöðva Skógræktarinnar hafa verið beðnir að yfirfara birgðastöðu og tryggja nægar birgðir af sóttvarnabúnaði (sjá hér að ofan). Einnig er lagt til að á öllum starfstöðvum beri einhver starfsmanna ábyrgð á því að þrífa af hurðarhúnum og sambærilegum stöðum með hreinlætisklútum tvisvar til þrisvar á dag.
 • Tilkynning hefur verið birt á vef Skógræktarinnar um að viðskiptavinir og samstarfsfólk stilli heimsóknum í hóf og nýti sér frekar tölvutæknina og síma. Þá eru amtmenn einnig beðnir um að senda skógarbændum sömu skilaboð.
 • Starfsfólk er hvatt til að stilla fundahöldum mjög í hóf og nýta fjarfundabúnað sem mest. Þetta á einnig við um fundi erlendis. Þá ætti ekki að sækja nema brýn nauðsyn beri til.
 • Sviðstjóra þjóðskóga hefur verið falið að skoða sérstaklega stöðu starfsnema sem áætlað er að komi til starfa hjá Skógræktinni í sumar, í samstarfi við skógarverði og sviðstjóra rannsóknarsviðs. Ljóst er að til þess getur komið að skortur verði á sumarstarfsmönnum og brýnt að undirbúa þá sviðsmynd.
 • Leiðbeiningar um notkun á grímum og hönskum
 • Nánari upplýsingar á covid.is

Vinnureglur vegna COVID-19 og ferða sérfræðinga Mógilsár, rannsóknasviðs Skógræktarinnar

Ferðir sérfræðinga

Þessar reglur hafa hlotið blessun Almannavarna 22. apríl 2020 með þessum orðum: „Í fljótu bragði virðist áætlun ykkar vera skynsamleg miðað við aðstæður. Það er mikilvægt að draga sem mest úr samskiptum milli hópa og halda þeim sem vinna að jafnaði saman sem mest frá öðrum teymum. Kveðja, Almannavarnir.“

 • Mynduð verða föst teymi sérfræðinga sem vinna saman, og fara saman í bíl
 • Ef farþegi/ar utan teymis er/u í bílnum, skal tryggja mestu mögulegu fjarlægð milli hans/þeirra og teymis. Aldrei skulu vera fleiri en 3 farþegar í bíl.
 • Huga þarf að gistingu, þannig að hægt sé að viðhalda 2 m reglunni, séu fleiri en 1 teymi sem gista í sama húsnæði
 • Tryggt verður að í hverjum bíl séu grímur, handspritt, pappír og hanskar
 • Þegar bíl er skilað á starfstöð skal bílstjóri sótthreinsa stýri, gírstöng, handföng og aðra snertifleti
 • Takmarka heimsóknir til bænda, afþakka kaffi/veitingar og nota rafræn samskipti eða símann eins og kostur er
 • Virðum óskir fólksins og varúðarráðstafanir sem það vill grípa til

 

Athugið!

Öllum sem finna fyrir einkennum eins og kvefi, hósta, hita skulu draga sig í hlé og leita ráða hjá næstu heilsugæslu eða í síma 1700. Unnið skal samkvæmt þessari viðbragðsáætlun þegar samkomubann er í gildi.

Samskipti við skógarbændur og dreifingarstöðvar

Ráðgjafar

Muna að virða 2 m regluna

 • Takmarka heimsóknir
 • Ráðgjafar fara í feltvinnu einir
 • Ráðgjafar fara ekki í sama bíl og bóndi nema hægt sé að tryggja 2 m regluna
 • Starfsfólk sem keyrir saman í bíl skal virða 2 m regluna
 • Nota sem mest rafræn samskipti
 • Sleppa kaffi og þiggja spritt
 • Tryggja að í hverjum bíl sé handspritt, pappír og hanskar
 • Þegar bíl er skilað á starfstöð skal bílstjóri sótthreinsa stýri, gírstöng, handföng og aðra snertifleti
 • Fólk sem hefur verið í sóttkví eða sjálfskipaðri sóttkví fer ekki með öðru samstarfsfólki í bíl. Virðum óskir fólksins og varúðarráðstafanir sem það vill grípa til

Athugið!

Öllum sem finna fyrir einkennum eins og kvefi, hósta, hita er ráðlagt að draga sig í hlé og leita ráða hjá næstu heilsugæslu eða í síma 1700. Unnið skal samkvæmt þessari viðbragðsáætlun á meðan samkomubann er í gildi.

Dreifingarstöðvar

Muna að virða 2 m regluna

 • Þegar plöntuflutningabíll er affermdur skal nota dráttarvél til að taka flutningagrindur af bílnum
 • Flutningagrindunum er dreift á planið og einn starfsmaður tæmir hverja grind
 • Ekki snerta bakka hanskalaus
 • Henda einnota hönskum
 • Þvo margnota hanska eftir affermingu og þvo/spritta hendur vandlega eftir að viðkomandi tekur hanska af sér
 • Við afhendingu til bænda verður sá háttur á að bóndi lætur dreifingarstöð vita með að lágmarki dagsfyrirvara, hvað hann hyggist sækja daginn eftir
 • Dreifingarstjóri tekur saman magnið og merkir með bæjarnafni á plani
 • Pappír til að undirskrifa er skilinn eftir á þurrum stað, t.d. í plastumslagi/plastkassa
 • Bændur þurfa að koma með eigin penna og skrifa undir pappírinn
 • Allt gert til að lágmarka samskipti bónda og umsjónarmanns dreifingarstöðvar
 • Ef umsjónarmaður dreifingarstöðvar fer í sóttkví eða veikist þarf staðgengill að vera til staðar. Skógræktarráðgjafar verða afleysingafólk ef upp koma slíkar aðstæður á dreifingarstöðvum. Þá verða bændur upplýstir um stöðuna og afgreiðslutímar verða endurskoðaðir

Athugið!

Öllum sem finna fyrir einkennum eins og kvefi, hósta, hita er ráðlagt að draga sig í hlé og leita ráða hjá næstu heilsugæslu eða í síma 1700. Unnið skal samkvæmt þessari viðbragðsáætlun á meðan samkomubann er í gildi.

Gróðursetningarverktakar

Muna að virða 2 m regluna

 • Ávallt skal gæta þess að allir snertifletir á flutningstækjum og verkfærum sem verktaki fær til afnota hjá bónda séu sótthreinsaðir Verktakar eru ávallt með hanska og spritt við höndina
 • Verktaki þvær sér og sótthreinsar vandlega áður en tæki bóndans eru notuð Verktaki gistir ekki inni á heimili bóndans
 • Verktaki borðar ekki inni á heimili bóndans
 • Verktaki og bóndi virða 2 m regluna, alltaf
 • Verktaki vinnur eftir kortagögnum frá Skógræktinni og takmarkar samskipti við skógræktarráðgjafa og skógarbónda nema í gegnum síma, tölvupóst eða samskiptaforrit

Athugið!

Öllum sem finna fyrir einkennum eins og kvefi, hósta, hita er ráðlagt að draga sig í hlé og leita ráða hjá næstu heilsugæslu eða í síma 1700. Unnið skal samkvæmt þessari viðbragðsáætlun á meðan samkomubann er í gildi.

Gæðaúttekt

Muna að virða 2 m regluna

 • Skógræktarráðgjafar framkvæma gæðaúttektir á gróðursetningum án fylgdar bænda. Skýrsla verður send bændum eftir á

 

Athugið!

Öllum sem finna fyrir einkennum eins og kvefi, hósta, hita er ráðlagt að draga sig í hlé og leita ráða hjá næstu heilsugæslu eða í síma 1700. Unnið skal samkvæmt þessari viðbragðsáætlun á meðan samkomubann er í gildi.

Höldum í gleðina - verum virk

Förum út í skóg - knúsum tré!

Mikilvægt er að halda í gleðina á erfiðum tímum og því hefur Skógræktin hvatt fólk til að nýta skóga landsins til útivistar. Það gefur líka gott tilefni til að knúsa tré, nú þegar við megum ekki knúsa nema okkar allra nánustu.

Knúsum tré

 

Allar almennar upplýsingar um COVID-19 er að finna á upplýsingasíðu Almannavarna, covid.is.