Björg Björnsdóttir

mannauðsstjóri

Fagsvið: Mat á mannaflaþörf, umsjón með ráðningum, móttöku og þjálfun nýliða, tilfærslum í starfi og starfslokum. Yfirumsjón með símenntun og starfsþróun starfsmanna. Yfirumsjón með gerð starfslýsinga. Ráðgjöf til stjórnenda í mannauðstengdum málum. Yfirumsjón með árlegum starfsmannasamtölum. Yfirumsjón með öryggismálum og vinnuverndarmálum starfsmanna. Umsjón með þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar. Umsjón með yfirferð og uppfærslu starfsmanna- og stjórnendahandbókar. Umsjón með umhverfisstefnu stofnunarinnar.

 
Aðalskrifstofa
Skógræktin, Miðvangi 2-4, 700 Egilsstöðum