Aðalsteinn Sigurgeirsson

fagmálastjóri

Staða: Staðgengill skógræktarstjóra, fagleg samskipti og samstarf innan lands og utan

Fagsvið: Skógerfðafræði og erfðavistfræði, þ.m.t. rannsóknir á tegundum, kvæmum og klónum trjátegunda. Einnig rannsóknir tengdar nýskógrækt. Fulltrúi Íslands í norrænni og evrópskri samvinnu um skógræktarrannsóknir; í framkvæmdaráði Skógræktarinnar, í stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur og Skógræktarfélags Íslands.

Mógilsá
Mógilsá við Kollafjörð, Kjalarnesi, 116 Reykjavík

Með verkefninu er leitast við að nýta lúpínu til ræktunar alaskaaspar

2020
Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir

Rannsókn og vöktun á sjálfsáningu innfluttra trjátegunda á Íslandi.

2020
Aðalsteinn Sigurgeirsson