Nýgrisjaður furuskógur
Nýgrisjaður furuskógur

Nýtanlegt magn margfaldast fram til 2044

Út er komið í nýju tölublaði Rits Mógilsár spá um það viðarmagn sem fáanlegt verður úr skógum bænda á Fljótsdalshéraði á komandi áratugum. Næstu tíu árin væri hægt að afla þar 24.300 rúmmetra viðar en á tímabilinu 2035-2044 er útlit fyrir magnið verði ríflega 120 þúsund rúmmetrar. Nýtanlegt magn viðar margfaldast því næstu þrjátíu árin.

Spána rita skógfræðingarnir Lárus Heiðarsson, Benjamín Örn Davíðsson og Arnór Snorrason. Lagt er mat á það viðarmagn sem mögulegt er að grisja næstu 30 ár í þeirri nytjaskógrækt á Fljótsdalshéraði sem styrkt hefur verið af opinberu fé, annað hvort af Héraðs- og Austurlandsskógum eða eldri verkefnum um nytjaskógrækt á bújörðum. Við greininguna á viðarmagni voru notaðar skógmælingar úr landsskógarúttekt Rannsóknastöðvar skógræktar, Mógilsá, á ræktuðum skógum á Íslandi ásamt áætlanagerðarforritinu IceForest en í forritinu eru vaxtarjöfnur sem reikna framtíðarvöxt í skógunum.

Einungis voru teknar með mælingar úr skógum þar sem tegundirnar lerki, stafafura, sitkagreni, hvítgreni og alaskaösp uxu og þar sem meðalhæð trjáa var komin yfir 1,3 m. Það svæði sem tekið var til greiningar er 40% þess svæðis sem klætt hefur verið skógi á Héraði. Áætlunin gerir ráð fyrir að mögulegt sé að grisja samtals 24.300 m3 til ársins 2024. Fyrir tímabilið 2025-2034 verður grisjunarmagn komið upp í 100.200 m3 og fyrir tímabilið 2035-2044 er magnið orðið 120.700 m3. Þess ber að geta að skekkjumörk fyrir það mat sem hér er birt eru stór og fyrir tímabilið 2014-2024 er matsgildið því óöruggt.

Rit Mógilsár kemur út á rafrænu formi

Texti: Pétur Halldórsson