Ljósmynd: Pétur Halldórsson
Ljósmynd: Pétur Halldórsson

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur birt umbótaáætlun vegna bókhalds Íslands um losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis vegna landnotkunar. Skógræktin tók þátt í gerð áætlunarinnar og hlutverk stofnunarinnar er m.a. að skila inn gögnum fyrir um stærð skóglendis og bindingu skóga og sjá um bókhald um þróun birkiskóglendis og viðarafurðir. Mikilvægt hlutverk stofnana við vinnu að losunarbókhaldi er stöðug endurskoðun og rýni til að tryggja að gögn og upplýsingagjöf Íslands uppfylli alþjóðlegar kröfur.

Umbótaáætluninni er ætlað að bæta þekkingu og tryggja að fullnægjandi grunnupplýsingar liggi fyrir um mat á losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis vegna landnotkunar, breytinga á landnotkun og skógræktar (LULUCF) í losunarbókhaldi Íslands.

Líkt og fram kemur í Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum er þekking á losun og bindingu skemmra á veg komin en þekking á losun frá öðrum uppsprettum, s.s. brennslu á jarðefnaeldsneyti. Hvað skóga varðar hefur engu að síður safnast mikil þekking enda hafa reglubundnar skógmælingar verið stundaðar í Skandinavíu í rúma öld og hófust á Íslandi fyrir hartnær 50 árum.

Landgræðslunni og Skógræktinni var falið að vinna umbótaáætlunina, í samráði við Umhverfisstofnun. Umbótaáætlunin tekur til áranna 2020-2023 og inniheldur 20 aðgerðir sem ætlað er að bæta þekkingu og tryggja að fullnægjandi grunnupplýsingar liggi fyrir svo unnt sé að leggja mat á stöðu og árangur aðgerða í þágu loftslags.

Aðgerðirnar eru byggðar á mati á stöðu losunarbókhalds Íslands gagnvart kröfum ESB og hvaða þætti þurfi að bæta, miðað við núverandi bókhald Íslands um losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis.

Umbótaáætluninni er ætlað að styrkja bókhaldið og tryggja að Ísland uppfylli kröfur Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og reglur Evrópusambandsins. Einnig eru þær lykill að því að upplýsingar sem liggja til grundvallar mati á árangri Íslands í átt að kolefnishlutleysi séu áreiðanlegar.

Hlutverk Skógræktarinnar er skv. 9. gr. reglugerðar nr. 520/2017 að skila inn gögnum um:

  1. flatarmál og landfræðilega staðsetningu skóga og skógræktarsvæða
  2. losun og bindingu gróðurhúsalofttegunda vegna skóga og skógræktar
  3. skrifa kafla í landsskýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda sem tengjast skógum og skógrækt

Skógræktin hefur einnig séð um bókhald og kafla í landsskýrslu um:

  1. náttúrulegt birkikjarr
  2. skógareyðingu og eyðingu náttúrulegs birkikjarrs
  3. viðarafurðir (e. Harvested Wood Products, HWP)
Frétt á skogur.is: Pétur Halldórsson