Árlegur heildarfjöldi gróðursettra trjáplantna á Íslandi frá árinu 1985 til 2014. Línurit: Einar Gun…
Árlegur heildarfjöldi gróðursettra trjáplantna á Íslandi frá árinu 1985 til 2014. Línurit: Einar Gunnarsson.

Ekki minna gróðursett síðan 1989

Skógræktarfélag Íslands hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem lýst er yfir áhyggjum af þeim samdrætti sem orðið hefur í nýskógrækt hér á landi undanfarin ár. Fréttatilkynningin er á þessa leið.

Stjórn Skógræktarfélags Íslands lýsir yfir áhyggjum af stórfelldum samdrætti í nýgræðslu skóga á undanförnum sex árum. Árið 2014 voru gróðursettar um 2,9 millj. trjáplantna á Íslandi. Leita þarf allt aftur til ársins 1989 til þess að finna lægri tölur um heildargróðursetningu skóga á landinu. Afturhvarf um aldarfjórðung er alvarleg staða þegar horft er til uppbyggingar á innviðum skógræktar á undanförnum árum. Ef þróuninni verður ekki snúið við hið fyrsta blasir við að það mikla uppbyggingarstarf sem átt hefur sér stað frá því um 1990 verður fyrir miklu tjóni, á sama tíma og tækifæri til skógræktar hafa aldrei verið meiri. Mesta tjónið liggur þó í töpuðum mannauði og engri endurnýjun eða nýsköpun og svo auðvitað tapaðri auðlind og vistþjónustu skóga sem ekki verða til.

Ljóst er að taka mun nokkur ár að ná sambærilegum afköstum og árið 2007 en þá náði gróðursetning hámarki þegar gróðursettar voru hér á landi rúmlega 6,1 milljónir trjáplantna. Tækifæri hér á landi til fjölþættrar atvinnuuppbyggingar í skógrækt og landgræðslu eru mikil og sömuleiðis tækifærin til þess að draga úr uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti með þeirri hagkvæmu og skilvirku leið að binda kolefni, með aukinni skógrækt. Athyglisvert er að skoða þessa hnignun í samhengi við þingsályktun sem samþykkt var sl. vor „um eflingu skógræktar sem atvinnuvegar og sameiningu stjórnsýslueininga á sviði skógræktar og landgræðslu“ (143. löggjafarþing 2013-2014. Þingskjal 273 – 211. mál). Sú þingsályktun var samþykkt af öllum þingmönnum sem viðstaddir voru afgreiðsluna.

Einnig gengur þessi þróun gegn stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks (frá 13. maí 2013). Verði ekkert að gert er ljóst að áratuga uppbyggingarstarf mun fara forgörðum.

Fréttatilkynningunni tilheyrir meðfylgjandi línurit sem sýnir árlegan heildarfjölda gróðursettra skógarplantna á Íslandi frá 1985 til 2014. Þar sést vel hvernig skógrækt jókst hratt um 1990 og fram til 2008 og snarminnkaði aftur eftir það. Nánar er fjallað um þetta í grein Þorbergs Hjalta Jónssonar, Af ávöxtunum þekkist tréð, sem birtist í öðru tölublaði Skógræktarritsins á liðnu ári á bls. 27-35.

Nánari upplýsingar veita Magnús Gunnarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands, í síma 665-8910, og Brynjólfur Jónsson framkvæmdastjóri í síma 820-2113.