Ryðsveppur á alaskaösp. Ljósmynd: Halldór Sverrisson
Ryðsveppur á alaskaösp. Ljósmynd: Halldór Sverrisson

Mógilsá, rannsóknasvið Skógræktarinnar, óskar að ráða til starfa sérfræðing í plöntusjúkdómum til að sinna rannsóknum og vöktun á plöntusjúkdómum, veita upplýsingar og ráðgjöf um slík efni og vinna að öðrum faglegum verkefnum. Umsóknarfrestur er til og með 22. september. Sótt er um á Starfatorgi.

Skógræktin leitar að öflugu starfsfólki til að vinna að uppbyggingu skógarauðlindar á Íslandi, vernd og friðun skóga og til að efla hagrænan, umhverfislegan og samfélagslegan ávinning af sjálfbærri nýtingu skóga. Leitað er að plöntusjúkdómafræðingi á Mógilsá, rannsóknasviði Skógræktarinnar, en starfið er auglýst án staðsetningar.

Auglýsing um starfiðHlutverk og markmið:

 • Rannsóknir og vöktun á plöntusjúkdómum
 • Upplýsinga- og ráðgjöf um plöntusjúkdóma
 • Önnur verkefni sem næsti yfirmaður felur viðkomandi

Hæfniskröfur:

 • MS-próf í plöntusjúkdómum eða skyldum greinum er skilyrði
 • Almenn tölvukunnátta er skilyrði; reynsla í tölfræði og notkun tölfræðiforrita er æskileg
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði í starfi
 • Ríkir samskiptahæfileikar og þjónustulund
 • Góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli er skilyrði
 • Góð íslenskukunnátta í rituðu og töluðu máli er æskileg

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og
skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Sótt er um starfið á Starfatorgi. Umsóknarfrestur er til og með 22. sept. 2023.

Rannsóknasvið Skógræktarinnar er með meginstarfstöð á Mógilsá en starfið er án staðsetningar þar sem Skógræktin er með starfstöðvar í öllum landshlutum.

Nánari upplýsingar veitir

Edda Sigurdís Oddsdóttir, sviðstjóri rannsóknasviðs Skógræktarinnar - edda@skogur.is -

Sækja um starf

Frétt: Pétur Halldórsson