Brynja Hrafnkelsdóttir SR
Brynja Hrafnkelsdóttir SR

Sérstök áhersla á vistfræði lúpínu og landgræðsluskógrækt með lúpínu

Hjálmar R. Bárðarson, f.v. siglingamálastjóri, sem lést í apríl árið 2009, arfleiddi 6 stofnanir og félagasamtök að öllum eigum sínum. Erfingjarnir eru Ljósmyndadeild Þjóðminjasafns Íslands, Sjóminjasafnið Víkin í Reykjavík, Byggðasafn Vestfjarða og Fuglaverndarfélag Íslands, sem hvert um sig fékk 10% arfshlut, og svo Landgræðsla ríkisins og Landgræðslusjóður sem hvort um sig fékk 30%. Í erfðaskránni koma fram óskir hins látna um ráðstöfun hvers erfingja á arfi sínum. Landgræðslusjóður skyldi verja sínum arfshlut til landgræðsluskógræktar, t.d. þar sem lúpína hefur gert land vænlegt til skógræktar. Landgræðsla ríkisins skyldi verja sínum hlut til aukinnar fræræktar lúpínu og notkun hennar til uppgræðslu og til að gera land vænlegt til frekari ræktunar nytjagróðurs.

Landgræðslusjóður og Landgræðsla ríkisins ákváðu á sínum tíma að verja hluta arfsins til stofnunar sjóðs sem hefur að markmiði að styrkja rannsóknaverkefni í landgræðslu og skógrækt, með sérstakri áherslu á vistfræði lúpínu og landgræðsluskógrækt með lúpínu. Sjóðurinn fékk í stofnfé 20 milljónir króna frá hvorum stofnanda og á að starfa í 10 ár skv. ákvæði í skipulagsskrá. Styrkþegar geta verið einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki og opinberir aðilar. Sjóðurinn fékk nafnið Minningarsjóður Hjálmars R. Bárðarsonar og Else S. Bárðarson.

Þrír skipa stjórn sjóðsins og er einn tilnefndur af Skógræktarfélagi Íslands, annar af Landgræðslu ríkisins og hinn þriðji af Skógrækt ríkisins. Nú sitja í stjórn Guðbrandur Brynjúlfsson frá Skógræktarfélagi Íslands, sem er formaður sjóðsstjórnar, Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri og Jón Loftsson skógræktarstjóri.

Innan skamms verður í fjölmiðlum auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum á árinu 2015, en umsóknarfrestur vegna úthlutunar árið 2015 er til 10. janúar.

Nánari upplýsingar veita fyrir hönd minningarsjóðsins:

Mynd: Brynja Hrafnkelsdóttir