Miklar skemmdir af völdum skordýrabits

Hætta er á að plöntur sem verða fyrir slæmum skordýrafaraldri ár eftir ár kali illa og drepist jafnvel. Þetta kemur fram í frétt á vef Landgræðslunnar þar sem sagt er frá miklu skordýrabiti á alaskavíði nú fyrri hluta sumars. Á myndinni hér til hliðar sést haustfetalirfa á laufblaði alaskavíðis.

Fréttin birtist á vef Landgræðslunnar í síðustu viku. Sérstaklega er minnst á alaskavíðinn sem sé víða mjög bitinn. Frétt Landgræðslunnar er á þessa leið:

Víða um land ber töluvert á skordýraskemmdum á trjágróðri, til dæmis eftir birkikembu sem hefur herjað á höfuðborgarsvæðinu og sumstaðar á Suðurlandi. Að undanförnu hafa komið í ljós miklar skordýraskemmdir á alaskavíðibeltum við Gunnarsholt. Skjólbelti sem nær frá þjóðveginum upp að Gunnarsholti er lauflítið og víða nær lauflaust.

Sömu sögu er að segja víðar, til dæmi á Reyðarvatni skammt austan við Gunnarsholt. Alls er þarna um að ræða allnokkra tugi kílómetra af skjólbeltum. Alaskavíðirinn er ein röð af þremur tegundum, en það sér mun minna á alaskaösp og viðju í hinum röðunum. Orsakavaldurinn er lirfa haustfeta. Athuganir á skemmdu laufi hafa sýnt að þar eru nær einvörðungu haustfetalirfur en sáralítið hefur fundist af öðrum tegundum sem sækja í víði, til dæmis víðifeta. Lirfa haustfetans er á ferli fyrrihluta sumars og nú eru lirfurnar nær fullvaxta og eru að fara að púpa sig. Fiðrildin skríða svo úr púpu að haustinu og verpa.

Þessi sömu skjólbelti skemmdust einnig mikið í fyrra og þá fundust einnig haustfetalirfur í laufi. Sá víðir sem skemmdist mest í fyrra laufgaðist illa í vor og sumar plöntur alls ekki. Hætta er á að plöntur sem verða fyrir svona faraldri ár eftir ár kali illa og jafnvel drepist.


Alaskavíðir á Reyðarvatni, mikið étinn af haustfeta


Lauflaus víðir við veginn upp að Gunnarsholti. Þessi víðir skemmdist einnig mikið í fyrra


Texti og myndir: Landgræðsla ríkisins