Skógrækt ríkisins óskar eftir tilboðum í grisjun á tveimur reitum í Þórðarstaðaskógi í Fnjóskadal. Um er að ræða tvo furureiti sem annarsvegar eru 1 ha og hinsvegar 1,2 ha. Einnig er heimilt að bjóða í útdrátt/útkeyrslu viðarins úr reitunum.  Bjóða skal í hvort verkið um sig. Tilboðum í grisjun og útdrátt/útkeyrslu skal einnig haldið aðskildum.

Nánari upplýsingar fást hjá Rúnar Ísleifssyn skógræktarráðunaut (896 3112  / runar@skogur.is) og Sigurði Skúlasyni, skógarverði á Norðurlandi (892 5175 /siggi@skogur.is). Tilboð skal senda á bæði netföng eða skila á skrifstofu Skógræktar ríkisins á Vöglum í Fnjóskadal  fyrir 30. júlí nk.  Tilboðin verða opnuð á sama stað degi seinna, þann 31. júlí kl.13:00.

 

Verklýsing

Reitur nr. 10 í Þórðarstaðaskógi

Reiturinn sem grisja á er 1,0 hektari og er í utarlega í landi Skógræktar ríkisins í Þórðarstaðaskógi, sjá nánar loftmynd sem fylgir samningi þessum. Landið er þokkalega slétt og hallar lítillega mót vestri. Miðhluti reitarins er þó brattlendari. Hefur reiturinn ekki verið grisjaður áður.

Um er að ræða fellingu og afkvistun á stafafuru og birki (lítið magn) sem aðallega verður notuð í arinvið og kurl. Nánari upplýsingar um hæð og þéttleika trjáa má finna í excelskjali. Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur er frágengin. Grisjun skal hefja eigi síðar en 1. september 2009 og verktak skal hafa lokið verkinu eigi seinna en 1. október 2009.  Sektir fyrir seinkun á verklokum nema 5% lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast.

 

Reitur nr. 83 í Þórðarstaðaskógi
Reiturinn sem grisja á er 1,21 hektari og er nokkuð utan við Þórðarstaðabæinn í landi Skógræktar ríkisins í Þórðarstaðaskóg, sjá nánar loftmynd sem fylgir samningi þessum. Landið er þokkalega slétt og hallar lítillega mót vestri..  Landið er þó brattlendara í efri hluta reitarins og þar er að finna amk. einn djúpan skorning. Búið er að grisja reitinn einu sinni.

Um er að ræða fellingu og afkvistun á stafafuru sem aðallega verður notuð í arinvið og kurl. Nánari upplýsingar um hæð og þéttleika trjáa má finna í excelskjali. Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur er frágengin. Grisjun skal hefja eigi síðar en 1. september 2009 og verktak skal hafa lokið verkinu eigi seinna en 1. október 2009.  Sektir fyrir seinkun á verklokum nema 5% lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast.


Almennt

Verktaki skal sjá um að höggva fyrir öllum nauðsynlegum slóðum innan reitanna vegna útdráttar/útkeyrslu í reitunum. Starfsmenn Skógræktar ríkisins munu sjá um að merkja slóðirnar áður en verkið hefst. Í útboðsgögnum er ekki reiknað með því rúmmáli viðar sem fellur til þegar höggvið er fyrir slóðunum. 

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

 • Kræklótt, skemmd, lágvaxin og/eða grönn tré eru frekar felld en beinvaxin, óskemmd, hávaxin og/eða sver tré eru látin standa eftir.
 • Meðalþvermál trjáa skal vera meira eftir grisjun en fyrir og meðalhæð trjáa skal ekki vera lægri eftir grisjun er fyrir.
 • Bil á milli eftirstandandi trjáa er sem jafnast.
 • Greinastubbar eftir afkvistun eru ekki lengri en 1 cm.
 • Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er 4 cm.
 • Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum.
 • Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst.
 • Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn.
 • Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu.  Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega með viðarspili. Lega útkeyrslubrauta kemur fram á meðfylgjandi korti.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

 • Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst.
 • Stubbar séu ekki hærri en 10 cm.
 • Lim og toppar liggi ekki eftir á vegum og stígum eða í lækjum.
 • Allur nýtilegur viður sé hirtur úr skóginum liggi tilbúinn til útkeyrslu.
 • Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin hætta sé á að viður falli á fólk, tæki eða önnur verðmæti.

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum og uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og samningi þessum. Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í samningi þessum er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

 • Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.
 • Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.
 • Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.