Ljósmynd: Pétur Halldórsson
Ljósmynd: Pétur Halldórsson

Matvælaráðherra hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga um sameiningu Skógræktarinnar og Landgræðslunnar. Lagt er til að ný stofnun heiti Land og skógur. Skila má inn umsögnum um drögin til 1. febrúar. Ef lög verða samþykkt tæki ný stofnun formlega til starfa um næstu áramót.

Í frumvarpsdrögunum segir að hin nýja stofnun skuli hafa eftirlit með framkvæmd laga um landgræðslu annars vegar og skóga og skógrækt hins vegar og annast daglega stjórnsýslu í samræmi við þau lög og annan lagabókstaf sem stofnunin starfar eftir. Orðrétt segir í fyrstu grein frumvarpsdraganna:

„Land og skógur skal með starfsemi sinni vinna landgræðslu og skógrækt og stuðla að eflingu, verndun og endurheimt á auðlindum þjóðarinnar sem fólgnar eru í jarðvegi, skógum og öðrum gróðri í samræmi við lög og stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið.“

Í drögunum er vísað til langrar sögu stofnananna tveggja og skyldleika verkefna þeirra frá uphafi. Oft hafi sameining verið skoðuð en 17. maí á nýliðnu ári hafi ráðherra skipað starfshóp til að greina rekstur stofnananna, eignaumsýslu og samlegð faglegra málafna en einnig til að vinna áhættugreiningu. Skýrslu var skilað 3. október með þeirri niðurstöðu að fagleg og rekstrarleg rök væru fyrir sameiningunni. Með góðum undirbúningi mætti tryggja að slík sameining skilaði í heildina meiri ávinningi en ef stofnanirnar yrðu áfram tvær. Stærstu tækifærin taldi starfshópurinn felast í möguleikanum á heildstæðari sýn á landnýtingu sem gæti flýtt framgangi fjölmargra verkefna, m.a. í þágu loftslagsmála.

Ráðherra ákvað því að leggja sameiningu til og í frumvarpsdrögunum er lagt til að heiti nýrrar stofnunar verði Land og skógur. Aðalskrifstofa stofnunarinnar getur verið á hvaða starfstöð hennar sem er samkvæmt frumvarpsdrögunum, en ekki er gert ráð fyrir að forstöðumaður hafi aðsetur á höfuðborgarsvæðinu.

Samráð hefur þegar verið haft um áform um lagasetningu vegna sameiningarinnar og lágu fyrir til umsagnar frá 18. október til 1. nóvember í haust. Drögin sem nú liggja fyrir að lögum um nýja stofnun, Land og skóg, eru til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda fram til 1. febrúar. Ef lögin öðlast gildi er ráðherra heimilt að skipa forstöðumann nýrrar stofnunar sem hefur leyfi til að undirbúa starfsemi hennar í samráði við skógræktarstjóra og landgræðslustjóra allt þar til stofnunin tekur til starfa við gildistöku laganna 1. janúar 2024.

Frétt: Pétur Halldórsson