(mynd: Hreinn Óskarsson)
(mynd: Hreinn Óskarsson)

Skógrækt ríkisins kynnir hér drög að umhverfisstefnu. Óskað er eftir hugmyndum og tillögum starfsmanna um framkvæmd þeirrar stefnu sem kynnt er í meðfylgjandi gögnum. Einnig er óskað eftir tillögum að viðbótum eða breytingum, enda verður stefnan í mótun samfara innleiðingu. Gert er ráð fyrir að undirritaður fylgi þessu máli eftir fyrst um sinn. Samband verður haft á næstu dögum við forstöðumenn starfsstöðva og alla áhugasama einstaklinga hjá Skógrækt ríkisins sem láta sig málið varða.

Drög að umhverfisstefnu

Skógrækt ríkisins er stofnun sem tekur virkan þátt í umhverfismálum með starfsemi sinni. Markmið umhverfisstefnu Skógræktar ríkisins eru hér kynnt með tvennum hætti:

 1. Sjálfbær skógrækt í sátt við umhverfið
 2. Umhverfismarkmið á skrifstofum og starfsstöðvum

 

Sjálfbær skógrækt í sátt við umhverfið

Efla skal skógrækt á Íslandi  í þeim tilgangi að skapa skógarauðlind, auka lífframleiðslu og fjölbreytni, binda kolefni, auka viðnám gegn gróðureyðingu, efla og vernda vatnsgæði og efla útivist í skógum landsins. Taka skal tillit til  landslagsþátta og verndarsjónarmiða. Alla verkþætti og ferla sem tengjast framkvæmdum skal skoða sérstaklega með umhverfismarkmið í huga.

 1. Vélar og tæki sem notuð eru í skógum Skógræktar ríkisins skulu vera af  viðurkenndri gerð og ávallt vel við haldið til að koma í veg fyrir leka á olíum og vökvum.
 2. Olíur á mótorsagir skulu vera umhverfisvænar þar sem þess er kostur.
 3. Huga skal að orkunotkun vélknúinna tækja sem tengjast framkvæmd við skógrækt.
 4. Meðferð áburðar og ræktunarefna skal vera meðvituð og til fyrirmyndar. Geymsla og notkun eiturefna sé í samræmi við gildandi reglur.
 5. Frágangur á framkvæmdastöðum (skógum og skógræktarstöðum) skal vera  til fyrirmyndar og Skógrækt ríkisins til sóma.
 6. Hreinsa skal upp alla ruslahauga, ónýtar girðingar o.þ.h. í þjóðskógunum og koma í endurvinnslu eða förgun á viðeigandi hátt.
 7. Úrgangsolía skal flutt á sérstaka móttökustaði.

Dagleg starfsemi á skrifstofum og starfsstöðvum

Starfsstöðvar skógræktar ríkisins eru sjö dreifar um landið. Umhverfisstefnu starfsstöðvanna skal miða við að flokkun sorps sé í samræmi við bestu markmið sveitarfélags á hverjum stað. Leitast verði við að minnka úrgang eins og kostur er.

 1. Ávallt skal flokka pappír og koma honum á móttökustaði til endurvinnslu.
 2. Ónýtum raftækjum, tölvubúnaði, glerílátum, plasti og tómum prenthylkjum skal koma á móttökustaði til endurvinnslu.
 3. Keyptar skulu umhverfismerktar vörur svo sem  pappír og prenthylki þar sem því verður við komið með hliðsjón af  gæðum og kostnaði.
 4. Ónýtum rafhlöðum verði safnað saman og þær sendar i spilliefnamóttöku.
 5. Dósum og endurvinnanlegum drykkjarumbúðum sem falla til  á starfstöðinni skal komið til endurvinnslu.
 6. Forðast  skal að nota vörur sem innihalda lífræn leysiefni ef kostur er á öðru.
 7. Koma skal upp aðstöðu fyrir jarðvegsgerð (moltukössum) á lífrænum úrgangi eða skila lífrænum úrgangi í safnkassa bæjarfélags.


Gamla gróðrarstöðin
Akureyri, 27.01.2011

Með kveðju og von um góðan árangur,

Hallgrímur Indriðason
hallgrimur[hjá]skogur.isMynd: Hreinn Óskarsson, skógarvörður á Suðurlandi