Þingið verður á Hvanneyri 7. mars

Margt verður til umfjöllunar á Landsýn - vísindaþingi landbúnaðarins, sem fram fer á Hvanneyri 7. mars. Að vísindaþinginu standa Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á Hólum, Matvælastofnun (MAST), Landgræðsla ríkisins, Skógrækt ríkisins og Veiðimálastofnun.

Forvitnileg erindi verða flutt á málstofu um skógrækt á rofnu landi, rætt um umfang lítt og hálfgróinna svæða neðan skógarmarka, jarðvegsöndun frá skógarbotni, starfið að Hekluskógum og landgræðsluskógrækt í Þingeyjarsýslum. Enn fremur verða tvö erindi flutt sem tengjast niturbindandi plöntum, annars vegar samanburður á vexti trjáplantna á melum og í lúpínubreiðum og hins vegar notkun belgjurta og annarra niturnámsplantna í landgræðsluskógrækt.

Fjórar málstofur verða í boði, auk veggspjaldakynninga, og dagskráin er mjög fjölbreytt. Málstofurnar eru:

  • Skógrækt á rofnu landi
  • Velferð dýra
  • Ferðamál og dýr - landbúnaðartengd ferðaþjónusta
  • Landlæsi

Dagskráin er annars sem að neðan greinir ( hér á pdf.-skrá )


Ársalur: Skógrækt á rofnu landi

Fundarstjóri: Sigríður Júlía Brynleifsdóttir

13:00 Umfang lítt og hálfgróinna svæða neðan skógarmarka á Íslandi
Björn Traustason og Þorbergur Hjalti Jónsson
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá

13:20 Jarðvegsöndun frá skógarbotni
Brynhildur Bjarnadóttir
Háskólinn á Akureyri

13:40 Hekluskógar - starf fyrstu áranna
Hreinn Óskarsson
Hekluskógar og Skógrækt ríkisins

14:00 Landgræðsluskógrækt á héraðssetri Landgræðslunnar á Húsavík
Daði L. Friðriksson
Landgræðsla ríkisins

14:20 Lifun og vöxtur mismunandi trjátegunda á melum og í lúpínubreiðum
Bjarni Diðrik Sigurðsson og Lilja Magnúsdóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands, Matís ohf

14:40 Belgjurtir og aðrar niturnámsplöntur til notkunar í landgræðsluskógrækt
Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá 

15:00 Fyrirspurnir og umræður

Höfði: Velferð dýra

Fundarstjóri: Hjalti Andrason

10:00 Inngangur

10:10 Ný lög um dýravelferð – hvað er nýtt
Þóra Jóhanna Jónasdóttir
Matvælastofnun

10:50 Kaffihlé

11:10 Ástand fjárhúsa á Íslandi
Sigtryggur V. Herbertsson
Matvælastofnun

11:30 Hvernig mælir maður dýravelferð?
Þóra Jóhanna Jónasdóttir 
Matvælastofnun

11:50 Samantekt um rannsóknir á útigangi hrossa
Sigtryggur V. Herbertsson
Matvælastofnun

12:10 Hádegishlé

13:00 Áverkar í munni íslenskra keppnishesta
Sigríður Björnsdóttir
Matvælastofnun

13:20 Munnur hestsins við frumtamningu
Christina Mai og Sigríður Björnsdóttir Háskólinn á Hólum, Matvælastofnun

13:40 Þróun bóluefna gegn lungnapest í sauðfé
Þorbjörg Einarsdóttir, Sigríður Hjartardóttir, Ólöf Sigurðardóttir og Eggert Gunnarsson
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði

14:00 Áhrif Startvac bóluefnis á júgurheilbrigði mjólkurkúa
Grétar Hrafn Harðarson og Jóhannes Sveinbjörnsson
Landbúnaðarháskóli Íslands

14:20 Ræktun kregðubakteríu og þróun bóluefnis
Sigríður Hjartardóttir, Þorbjörg Einarsdóttir, Ólöf Sigurðardóttir og Eggert Gunnarsson
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði

14:40 Fyrirspurnir og umræður

Borg: Ferðamál og dýr – Landbúnaðartengd ferðaþjónusta

Fundarstjóri: Erla Björk Örnólfsdóttir

10:00 Inngangur

10:10 „Back to the Roots“ - Landbúnaðartengd ferðaþjónusta
Ragnhildur Sigurðardóttir og Arnheiður Hjörleifsdóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands, Bjarteyjarsandur

10:30 Lífstíll verður ferðavara - tengsl hestamennsku og ferðaþjónustu
Ingibjörg Sigurðardóttir
Háskólinn á Hólum

10:50 Kaffihlé

11:10 Hestar og þróun klasa - hestatengdur klasi á Norðurlandi vestra
Ingibjörg Sigurðardóttir og Runólfur Smári Steinþórsson
Háskólinn á Hólum, Háskóli Íslands

11:30 Sheepish presence at horse round-ups
Guðrún Helgadóttir
Háskólinn á Hólum

11:50 Animals as Tourism Objects: Ethically refocusing the relationships between tourists and wildlife Georgette Leah Burns
Háskólinn á Hólum og Selasetur Íslands

12:10 Hádegishlé

13:00 Áhrif ferðamennsku á hegðun og útbreiðslu landsela (Phoca vitulina) á Vatnsnesi í Húnaþingi vestra
Sandra M Granquist og Hrefna Sigurjónsdóttir
Selasetur Íslands, Veiðimálastofnun og Stokkhólmsháskóli, Háskóli Íslands

13:20 Stangveiði í ám og vötnum – ferðamennska með nýtingu hlunninda
Guðni Guðbergsson
Veiðimálastofnun

13:40 Fuglar
NN

14:00 Refir
NN
Melrakkasetur Íslands

14:20 Fyrirspurnir og umræður


Ársalur: Landlæsi

Fundarstjóri: Hafdís Hanna Ægisdóttir

10:00 Inngangur

10:10 Að lesa landið
Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands

10:30 Landlæsi í úthaga
Bjarni Maronsson og Sigþrúður Jónsdóttir
Landgræðsla ríkisins

10:50 Kaffihlé

11:10 Landlæsi og endurheimt vistkerfa
Elín Fjóla Þórarinsdóttir og Guðný H. Indriðadóttir
Landgræðsla ríkisins

11:30 Fræðsla um landlæsi við vöktun afrétta
Sveinn Runólfsson, Jóhann Þórsson og Gústav M. Ásbjörnsson
Landgræðsla ríkisins

11:50 Landslag 101
Sigríður Kristjánsdóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands

12:10 Kynning á bókinni „Skógarauðlind -ræktun, umhirða og nýting“
Björgvin Eggertsson
Landbúnaðarháskóli íslands

12:20 Hádegishlé


Veggspjöld á 1. hæð

Kynning kl. 15:00 – 16:30

Effect of grafting and light intensity on the yield of winter grown tomatoes
Christina Stadler
Landbúnaðarháskóli Íslands

Yield of tomatoes and sweet pepper after application of fertilizers for organic horticulture in Iceland
Christina Stadler
Landbúnaðarháskóli Íslands

Fertilizers for organic horticulture in Iceland
Christina Stadler
Landbúnaðarháskóli Íslands

Yndisgróður 2007-2013
Samson B. Harðarson
Landbúnaðarháskóli Íslands

Hvað vex á grænum svæðum í Reykjavík?
Guðrún Óskarsdóttir, Ása L. Aradóttir og Samson B. Harðarson
Landbúnaðarháskóli Íslands

Bestu tré bestu asparklónastaðan í asparkynbótaverkefnin
Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá

Effects of climate change on forest ecosystems in Iceland
Bjarki Kjartansson, Ben Smith, David Warlind, Haraldur Ólafsson
Háskólinn í Lundi, Svíþjóð, Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá,Veðurstofa Íslands, Háskóli Íslands

Að græða upp raskað land með staðargróðri. Tilraunaverkefni í Skaftafelli, Vatnajökulsþjóðgarði
Járngerður Grétarsdóttir og Ragnar Frank Kristjánsson
Landbúnaðarháskóli Íslands

Endurheimt mólendis á húnvetnsku heiðunum – hlutverk mosa
Ágústa Helgadóttir, Kristín Svavarsdóttir, Rannveig Guicharnaud og Ingibjörg Svala Jónsdóttir
Háskóli Íslands, háskólasetrið á Svalbarða (University Centre of Svalbard), Landgræðsla ríkisins, European Commission JRC

Stórhöfði í Vestmannaeyjum: eitt af elstu landgræðslusvæðum landsins
Bjarni Diðrik Sigurðsson
Landbúnaðarháskóli Íslands

Áhrif skordýrabeitar á fræframleiðslu alaskalúpínu (Lupinus nootkatensis)
Brynja Hrafnkelsdóttir, Guðmundur Halldórsson, Edda S. Oddsdóttir og Halldór Sverrisson
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá, Landbúnaðarháskóli Íslands, Landgræðsla ríkisins

Increased stream productivity with warming supports higher trophic levels
Elísabet Ragna Hannesdóttir, Gísli Már Gíslason, Jón S. Ólafsson, Ólafur Patrick Ólafsson og Eoin J. O´Gorman
Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, Veiðimálastofnun, Imperial College London

Aquaponics - sameldi fiska og plantna
Svanhvít Lilja Viðarsdóttir og Christina Stadler
Landbúnaðarháskóli Íslands

Afurðir og einkenni íslenska hænsnastofnsins
Ágústa Þorsteinsdóttir, Emma Eyþórsdóttir, Jón Hallsteinn Hallsson og Birna Kristín Baldursdóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands

Gæðastýring í hrossarækt - Landnýting
Bjarni Maronsson og Sigþrúður Jónsdóttir
Landgræðsla ríkisins

Gæðastýring í sauðfjárframleiðslu – Landnýting
Gústav M. Ásbjörnsson
Landgræðsla ríkisins

Afdrif og þrif fósturlamba
Antonía Hermannsdóttir og Emma Eyþórsdóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands

Samanburður á frjósemi hvítra og mislitra áa
Guðrún Eik Skúladóttir og Emma Eyþórsdóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands

Plant selection of Icelandic goats
Hrafnhildur Ævarsdóttir, Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir
Háskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands 

Áhrif áburðar og gróðurfjölbreytni á aðgengilegt N í jarðvegi
Þórey Ólöf Gylfadóttir, Þórdís Anna Kristjánsdóttir og Áslaug Helgadóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands

Nokkrar áburðartilraunir í Dölum og Flóa
Ríkharð Brynjólfsson
Landbúnaðarháskóli Íslands

Ástæður og áhrif framræslu í Mýrasýslu 1930-1990
Sólveig Ólafsdóttir, Hlynur Óskarsson og Sigmundur Brink
Landbúnaðarháskóli Íslands

Samræmi dóma og hreyfigreininga á tölti og skeiði íslenskra hrossa
Gunnar Reynisson, Ágúst Sigurðsson, Lars Roepstorff
Landbúnaðarháskóli Íslands, SLU Svíþjóð 

Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna: Menntun til sjálfbærrar framtíðar
Berglind Orradóttir og Hafdís Hanna Ægisdóttir
Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Icelandic Agricultural Sciences. Vel sýnilegt í alþjóðlega viðurkenndum vefsetrum
Sigurður Ingvarsson, Bjarni Diðrik Sigurðsson
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði og Þorsteinn Guðmundsson, Landbúnaðarháskóli Íslands