Sauðfjárframleiðslan verði kolefnisjöfnuð með því að draga úr losun og auka bindingu, til dæmis með skógrækt

Í greiningu á stöðu sauðfjárræktar og sauð­fjárbænda sem Byggðastofnun gerði fyrir samgöngu- og sveitarstjórnar­ráðu­neyt­ið er bent á ýmsar aukabúgreinar sem geti stutt við sauðfjárbændur á skil­greind­um svæðum. Til dæmis megi binda kolefni með skógrækt og stuðla þannig að kol­efnis­jöfnuði í sauðfjárræktinni.

Frá þessu er greint í héraðsfréttablaðinu Bæjarins besta á Ísafirði. Fréttin er á þessa leið:

Byggðastofnun hefur skilað sam­göngu- og sveitarstjórnarráðherra greiningu á stöðu sauðfjárræktar og sauðfjárbænda sem hann óskaði eftir í sumar. Óskaði ráðherra eftir mati á stöðunni á svæðum þar sem kinda- og lambakjötsframleiðsla er mikilvæg landsbyggðinni og mati á áhrifum mikillar lækkunar á afurðaverði sem fulltrúar bænda hafa spáð fyrir um.

Tillögum Byggðastofnunar er í skipt í þrjá flokka: Aðgerðir vegna lausafjárvanda, aðgerðir til að ná jafnvægi á markaði og aðrar aðgerðir

Tillögur vegna lausafjárvanda eru þær að kannaðir verði möguleikar á því að ríkið leggi til fjármuni sem lán eða styrki til að mæta lækkun afurðaverðs haustið 2016 og nú í haust. Byggðastofnun skoði mál einstakra viðskiptavina og vinni með þeim að úrlausn. Einnig er lagt til að Byggðastofnun kanni þörf á endurfjármögnun lána sauðfjárbænda.

Tillögur til að ná jafnvægi á markaði snúast um að við fækkun sauðfjár verði horft til byggðasjónarmiða og í því sambandi til tillagna stofnunarinnar um svæðisbundinn stuðning við þau svæði sem eru háðust sauðfjárrækt sem atvinnugrein. Einnig að til að jafna framboð og eftirspurn á innanlandsmarkaði og minnka birgðir verði komið á tímabundinni útflutningsskyldu að ákveðnu hlutfalli og að aukinn verði byggðastuðningur við sauðfjár­rækt í formi býlisstuðnings á skilgreindum svæðum.

Aðrar aðgerðir sem lagðar eru til varða stuðning við sauðfjárbændur á skilgreindum svæðum til að koma sér upp aukabúgreinum, svo sem ferðaþjónustu, heimavinnslu afurða og fleira og að ráðist verði í sérstakt kol­efnis­jöfnunarverkefni í samvinnu við sauðfjárbændur í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar í loftslags­málum. Þannig verði sauðfjárframleiðslan kolefnisjöfnuð og meira til með því að draga úr losun og auka bindingu til dæmis með skógrækt, endurheimt votlendis og uppgræðslu.