Aukin samvinna sé lykilatriði til árangurs

Ari Trausti Guðmundsson alþingismaður ritar grein um loftslags í Bændablaðið sem kom út 11. janúar. Þar ræðir hann um mikil­vægi kolefnisbindingar sem einna mest varði „uppgræðslu auðna neðan vissra hæðarmarka og viðgerðir á mikið rofnu gróðurlendi, tvö- til fjórföldun gróður­setn­ing­ar í skógrækt, með birki og innfluttum trjátegundum“.

Grein Ara Trausta er með fyrirsögninni er „Ánægjuleg þróun“ og hún er á þessa leið:

Loftslags- og umhverfismál lita mjög nýjan ríkisstjórnarsamning. Á hann mun verulega reyna á þessum svið­um vegna þess hve heildarþróun veðurfars er alvarleg og af­leið­ing­ar­n­ar þungbærar á heimsvísu.

Kolefnishlutlaust Ísland 2040 er bæði pólitískt og fræðilegt markmið. Það er sérlega metnaðarfullt. Um leið er það ekki geirneglt vegna þess að ársett markmið og fjármagnaðar og sérfræðilega færar leiðir eiga eftir að mótast að mestum hluta. Fyrstu skrefin verða tekin í fjárlögum fyrir 2018 og nýrri ríkisfjámálaáætlun til fimm ára.

Mikilvæg kolefnisbinding

Bindingin varðar m.a. aukna niðurdælingu koltvísýrings úr jarðhitaorkuverum en þó einkum frá orkufrekum iðnaði. Hún varðar þó einna mest uppgræðslu auðna neðan vissra hæðarmarka og viðgerðir á mikið rofnu gróðurlendi, tvö- til fjórföldun gróðursetningar í skógrækt, með birki og innfluttum trjátegundum. Hún er enn fremur háð endurheimt verulegs hluta af ónýttu en framræstu votlendi. Frumkvæði samtaka sauðfjárbænda með áætlun til sem mestrar kolefnisjöfnunar innan fimm ára er mjög þakkarvert. Slíkt metnaðarfullt verkefni á að eiga vísan stuðning hins opinbera með á því stendur, sbr. upphafsskref sem fram koma í stjórnar­samn­ing­num. Ástæða er um leið að hvetja til öflugs framhalds stórra verkefna á borð við Bændur græða landið og vinnu skógarbænda.

Aukin samvinna

Stofna á og prófa samvinnuvettvanginn Loftslagsráð á næstu misserum, skv. stjórnarsamningnum, og efla Loftslagssjóð sem uppsprettu góðra verka, með tekjum af svoköllum grænum gjöldum. Aukin samvinna Skóg­ræktar, Landgræðslu, Bændasamtakanna, hagsmunafélaga og klasa annarra atvinnuvega, sveitarfélaga og samtaka áhugafólks hlýtur að vera eitt af lykilatriðum til árangurs. Sameiginleg, stutt ráðstefna þriggja fyrst­nefndu aðilanna 5. desember sl., ber góðri og gleðilegri þróun vitni.

Grænna hagkerfi

Grænu gildin verða að ná djúpt inn í stefnumótun til áratuga, jafnt stjórvalda sem fulltrúa atvinnugreina. Þar stendur margt upp á sjálft hagkerfið, samgöngur og fleiri lykilþætti. Til dæmis duga ekki hagkvæmnis­sjónar­mið­in ein eða einsýni á peningahagnað. Gróðinn, svo notað sé margþvælt hugtak, er mældur í lífsskilyrðum í fyrsta sæti en peningahagnaði í

allt öðru sæti. Þríþætt sjálfbærni, bætt umhverfi og loftslagsviðmið eru löngu tímabær í hagsýslunni! Áhersla er einboðin á afmiðjun til mótvægis við samþjöppun innan atvinnuvega, á styttri flutningsleiðir og heimafengnar vörur, á öflugari byggðir utan mesta þéttbýlis, greitt samband um alnet og síma og á næga og örugga raforku. Þar koma við sögu staðbundnar og  atvinnuvegabundnar landnýtingaráætlanir, auk heildarramma; allt í sæmilegri sátt. Að svo skrifuðu óska ég lesendum gæfu og gengis á nýju ári.

Ari Trausti Guðmundsson,
þingmaður Vinstri hreyfingarinnar
- græns framboðs


.