Sviðstjórinn er forstöðumaður Rannsóknastöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá

Skógræktin óskar eftir að ráða sviðstjóra á rannsóknasviði stofnunarinnar. Sviðstjóri rannsóknasviðs er forstöðumaður Rannsóknastöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá.

Rannsókna­svið Skógræktarinnar sinnir alhliða rannsóknum í þágu skógræktar á Íslandi. Miðstöð rannsókna er á Mógilsá við Kollafjörð en rannsóknir eru stundaðar um land allt og rannsóknamenn starfa því einnig á öðrum starfstöðvum stofnunarinnar.

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að takast á við umfangsmikil verkefni í krefjandi og breytilegu umhverfi. Sviðstjóri rannsóknasviðs heyrir beint undir skógræktarstjóra og verður hluti af framkvæmdaráði stofnunarinnar.

Helstu verkefni:

 • Ábyrgð á rekstri Rannsóknastöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá
 • Skapa hvetjandi umhverfi fyrir starfsfólk
 • Gerð rekstrar- og starfsáætlunar sviðsins
 • Viðhalda góðu samstarfi við önnur svið stofnunarinnar og við aðra skógræktaraðila
 • Stunda rannsóknir á sínu sviði
 • Stuðla að því að sérfræðingar afli rannsóknastyrkja
 • Önnur tilfallandi verkefni

Mógilsá í KollafirðiMógilsá í Kollafirði. Mynd: Edda S. Oddsdóttir.">

Hæfniskröfur og eiginleikar:

 • Doktorsgráða í skógfræði eða skyldum greinum
 • Þekking og reynsla af skógrækt
 • Reynsla af stjórnun
 • Leiðtogahæfileikar
 • Færni í að koma upplýsingum frá sér í rituðu og töluðu máli
 • Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Launakjör, umsóknarfrestur og nánari upplýsingar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. Starfið er á Mógilsá eða annarri starfstöð stofnunarinnar eftir samkomulagi. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá og staðfestingu á menntun á heimilisfang aðalskrifstofu: 

Skógræktin, b/t skógræktarstjóra
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum

Nánari upplýsingar veita: Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri (throstur@skogur.is), Gunnlaugur Guðjónsson fjármálastjóri (gulli@skogur.is) eða Aðalsteinn Sigurgeirsson fagmálastjóri (adalsteinn@skogur.is)

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum bæði karla og konur til að sækja um starfið.

Skógræktin er ný ríksstofnun sem formlega varð til 1. júlí 2016 við sameiningu Skógræktar ríkisins og landshlutaverkefna í skógrækt. Á komandi mánuðum verða innleiddar breytingar á starfseminni í átt að betri árangri í skógræktarstarfinu. Sviðstjórar Skógræktarinnar vinna að innleiðingu breytinganna ásamt fagmálastjóra og skógræktarstjóra.

Hlutverk Skógræktarinnar er að hafa forystu um uppbyggingu skógarauðlindar á Íslandi með því að kalla eftir víðtækri samvinnu við skógargeirann, vinna að verndun og friðun skóga og kalla fram hagrænan, umhverfislegan og samfélagslegan ávinning af sjálfbærri nýtingu skóga.

Skógræktin rækir hlutverk sitt með því að veita framlög og ráðgjöf til skógræktenda, reka þjóðskógana, sinna rannsóknum og hafa forystu um að afla og miðla þekkingu á skógrækt á Íslandi. Jafnframt með því að hvetja til og eftir atvikum leiða samvinnu og ráðgjöf á sviði skógræktar á Íslandi með áherslu á sjálfbærni, eflingu byggðar, verðmætasköpun og mótvægisaðgerðir vegna loftslagsbreytinga.