Ísland tekur þátt  nýrri Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins fyrir tímabilið 2007-2013. (Northern Periphery Programme - NPP). Þátttökulöndin auk Íslands eru Finnland, Svíþjóð, Skotland, Norður Írland, Írland, Noregur,Grænland og Færeyjar. Meginmarkmið áætlunarinnar er að stuðla að bættu atvinnu- og  efnahagslífi auk eflingar búsetuþátta með fjölþjóða samstarfsverkefnum á milli einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Áhersla er m.a. lögð á að koma í veg fyrir að landamæri þjóðríkja séu hindrun í samstarfi og framþróun byggða og atvinnulífs. Verkefnin innan NPP skapa mikilvæg tengsl og þekkingu sem byggja á alþjóðlegri samvinnu og framtaki.


Áætlunin er samkeppnissjóður sem rekin er á svipuðum forsendum og rannsóknaráætlanir innan EES-samningsins, þar sem umsóknir keppa í gæðum um það fjármagn sem til ráðstöfunar er.  Með aukinni alþjóðavæðingu er sífellt mikilvægara að vinna að alþjóðlegum verkefnum til að auka samkeppnishæfni byggða og atvinnulífs. Framlag íslenskra stjórnvalda til áætlunarinnar verður samtals  1.200.000€ árin 2007 til 2009. Heildarfjármagn áætlunarinnar að viðbættum mótframlögum eru um sjö milljarðar íslenskra króna fyrir árin 2007–2013.Umsóknir eru metnar af sérfræðingum frá öllum aðildarlöndunum og er stuðningur háður a.m.k. 50%  mótframlagi umsóknaraðila hvað íslenska þátttöku varðar.

 

Úthlutun NPP í desember 2007

Þann 19. desember 2007 fjallaði verkefnisstjórn NPP um 19 nýjar umsóknir, 12 verkefni voru samþykkt með skilyrðum og eru íslenskir þátttakendur í fjórum  þeirra. Heildar-kostnaður  verkefna með íslenskum þátttakendum  eru 520 milljónir og er íslenski verkefnahlutinn 90 milljónir.   Alls bárust 15 forverkefnisumsóknir og þar af  voru níu samþykktar. Mikill fjöldi umsókna og breið þátttaka bendir til þess að vel hefur tekist með innleiðingu Norðurslóðaáætlunar 2007-2013.

Eitt þeirra verkefna sem var samþykkt er:


PELLETime – Solutions for competitive pellet production in medium size enterprices.

Heildarverkefniskostnaður 159 milljónir.

Hlutur Íslands 14,5 milljónir eða 9,1%

Samstarfsverkefni Íslands, Finnlands, Skotlands og Svíþjóðar

Íslenskir þátttakendur: Héraðs- og Austurlandsskógar og Skógrækt ríkisins
Markmið verkefnisins er að mynda grundvöll til aukinnar hagnýtingar á timbri og öðrum lífrænum efnum af litlum gæðum sem endurnýjanlegan orkugjafa gegnum rannsóknir og alþjóðlegt samstarf. Verkefnið getur nýst beint í skógræktarverkefnunum og gefið frumkvöðlum tækifæri til að hasla sér völl á  sviði timburnýtingar.

Norðurslóðaáætlunin heyrir undir iðnaðarráðuneyti og Byggðastofnun rekur landsskrifstofu Norðurslóðaáætlunarinnar á Íslandi. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Sólmundarson, thorarinn@byggdastofnun.is og á heimasíðu Byggðastofnunar er að finna nánari upplýsingar http://www.byggdastofnun.is