Góð innviðauppbygging á ferðamannastöðum byggist á fagmennsku og vönduðum undirbúningi svo hún hafi …
Góð innviðauppbygging á ferðamannastöðum byggist á fagmennsku og vönduðum undirbúningi svo hún hafi ekki í för með sér röskun á náttúru og menningarminjum. Ljósmynd: Pétur Halldórsson
Skipulag, hönnun og undirbúningur ferðamannastaða er viðfangsefni á námstefnu Endurmenntunar LbhÍ sem haldið verður 21. febrúar á Keldnaholti Reykjavík. Námskeiðið er ætlað þeim sem koma að skipulagi, hönnun, framkvæmdum og umsjón ferðamannastaða, t.a.m. fulltrúum sveitarfélaga, landeigendum, verktökum og áhugamannafélögum.
 
Námskeiðið er haldið í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið,  atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Byggðaáætlun. Fjallað er um þá skipulags- og undirbúningsvinnu sem þarf að liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast, meðal annars skráningar menningarminja (fornleifar og hús), leyfisveitingar, öryggismál, fjármögnun sem og skipulags- og hönnunarferli frá hugmynd til veruleika. Þar er haft fyrir augum að innviðauppbygging byggist á fagmennsku og vönduðum undirbúningi svo hún hafi ekki í för með sér röskun á náttúru og menningarminjum. Sérstök áhersla er á sjálfbærni m.t.t. efnistöku, hönnunar, framkvæmdar og viðhalds.

Að loknu námskeiði eiga þátttakendur að hafa öðlast yfirsýn og skilning á ólíkum þáttum skipulags- og hönnunarvinnu sem er undanfari framkvæmda á áfangastöðum í náttúrunni.

Námstefnustjóri: Anna María Bogadóttir arkitekt
Tími: Fös. 21. febrúar, kl. 10-16 hjá LbhÍ á Keldnaholti Reykjavík
Verð: 24.000 kr.
 

Dagskrá námstefnunnar

10.00 -10.10 – Inngangur, velkomin

10.10-10.50 – Uppbygging innviða til verndar náttúru. Rekstur áfangastaða. Einar Á. E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.

10.50-11.30 – Menningarminjar. Skipulag og undirbúningur á ferðamannastöðum. Uggi Ævarsson minjavörður og Sólrún Inga Traustadóttir, fornleifafræðingur hjá Minjastofnun Íslands

11.30-12.00 – Umræður. Anna María Bogadóttir arkitekt

12.00-12.40 – Matur

12.40-13.20 – Framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, Ferðamálastofa

13.20-14.00 – Góðir áningastaðir. hönnun og skipulag ferðamannastaða. Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi.

14.00-14.20 – Kaffi

14.20-15.00 – Staðbundinn efniviður og staðbundin þekking í uppbyggingu göngustíga og annarra innviða. Örn Þór Halldórsson arkitekt, Ascent-verkefnið.

15.00-15.40 – Heildræn hugsun landslagshönnunar á framkvæmdastöðum. Áslaug Traustadóttir landslagsarkitekt

15.40-16.00 – Umræður og samantekt. Anna María Bogadóttir arkitekt