Ljósmynd: pixhere.com
Ljósmynd: pixhere.com

Endurmenntun Landbúnaðarháskóla Íslands auglýsir námskeið um mengun, uppsprettur hennar og áhrif þar sem fjallað verður um undirstöðuatriði og meginstefnur í meðhöndlun úrgangs. Námskeiðið er í boði bæði í staðar- og fjarnámi á haustmisseri 2019.

Námskeiðið verður kennt í tveimur lotum,  í september og í nóvember. Fjallað verður um undirstöðuatriði og meginstefnur í meðhöndlun úrgangs, bæði erlendis og á Íslandi, farið yfir grunnatriði í meðhöndlun úrgangs, fjallað um þróun í meðhöndlun úrgangs, lög og reglugerðir, skilgreiningar og hugtök, mismunandi leiðir og útfærslur til meðhöndlunar úrgangs sem og umhverfis- og samfélagsáhrif.

Lögð er áhersla á heildræna nálgun í meðhöndlun úrgangs og lagðar verða tengingar við aðila sem koma að málum. Fjallað verður um samvinnu í efnis- og vörukeðjum með því að markmiði að loka efnahringrás og koma þannig í veg fyrir að úrgangur myndist yfir höfuð. Farið verður inn í tengsl úrgangs- og orkumála, s.s. orkusparnað sem getur orðið við hágæða endurvinnslu úrgangs í hringrásarhagkerfi.

Áhersla er einnig lögð á verkefnavinnu, bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni – framsetningu og kynningu, rökræna hugsun og aðferðafræði við lausn verkefna. Farið verður í skoðunarferð til móttökustöðvar fyrir úrgang.

Í seinni hlutanum verður fjallað um samspil líffræðilegs umhverfis og mengunar. Yfirlit verður gefið yfir gildandi lög og reglugerðir sem varða varnir gegn vatnsmengun. Eftirfarandi atriði koma m.a. við sögu:

  • Efnaferlar í náttúrunni  – helstu mengunarefni hér á landi og uppsprettur þeirra
  • Áburðarefni, lífræn efni, gerlar, þungmálmar og þrávirk efni
  • Ástand mála hvað varðar mengun hér á landi borið saman við önnur lönd í Evrópu og víðar
  • Umhverfi og heilsa
  • Vatn – vatnsgæði – vatnsnotkun og vatnsöflun – litlar vatnsveitur
  • Fráveitur og skólp. Mismunandi leiðir í meðhöndlun á skólpvatni. Skólphreinsun í þéttbýli og dreifbýli. Ástand skólpmála á Íslandi borið saman við það sem er annars staðar á Norðurlöndum
  • Starfsreglur um góða búskaparhætti

Fjallað verður um nýstárlegar útfærslur við meðhöndlun á ofanvatni, svokallaðar blágrænar lausnir.

Kennsla: Cornelis Aart Meijles, umhverfisverkfræðingur og verkefnastjóri hjá Province of Fryslân í Hollandi. Námskeiðið er kennt á íslensku.

Tími:
Fyrri lotan: Þri. 17. sept. (veferindi), fim. 19. sept. kl. 9.45-15.10, mán. 23. sept. kl. 9.45-15.10, þri. 24. sept. kl. 9-10.20 og fim. 26. sept. kl. 9-15.55.
Seinni lotan verður frá 6.-15. nóvember. Í fyrri lotunni verður einni farið í vettvangsferð og er sú ferð skylda fyrir þá sem vilja fá inn einingamat fyrir námskeiðið. (56 kennslustundir). Kennt er í húsnæði LbhÍ á Hvanneyri en jafnframt boðið upp á áfangann í fjarnámi með frjálsri mætingu í kennslustundir. Þó er skyldumæting í dagslanga vettvangsferð. Námskeiðið er á háskólastigi og má meta til 6 ECTS-eininga.

Verð: 49.000 kr. (hugsanlegur kostnaður við gistingu, mat og vettvangsferðir er ekki innifalinn í verði).

Þetta námskeið er kennt í staðarnámi við háskólabrautir Landbúnaðarháskóla Íslands. Námskeiðið er jafnframt kennt í gegnum fjarnám í gegnum kennsluvef skólans.

Skráning