Lúpína hefur grætt upp stór svæði á Hólasandi í Suður-Þingeyjarsýslu og um leið eflist lífríkið á ný…
Lúpína hefur grætt upp stór svæði á Hólasandi í Suður-Þingeyjarsýslu og um leið eflist lífríkið á ný. Þarna var gróið land fram á tuttugustu öld og sums staðar má enn sjá leifar sem vitna um gömlu gróðurþekjuna.

Fróðleg fræðigrein um áhrif mismunandi landgræðsluaðgerða á fugla og smádýralíf

Tífalt fleiri fuglar þrífast á uppgræddu mólendi en á óuppgræddu landi. Í landi sem grætt hefur verið upp með alaskalúpínu er hlutfallið tuttugufalt. Landgræðsla eykur líffjölbreytileika dýrategunda og stækkar búsvæði fuglategunda sem fer hnignandi í heiminum.

Þetta kemur fram í nýrri grein sem birt er í heftir 29/2016 í rafræna tímaritinu Icelandic Agricultural Sciences.

Ný grein var að koma út í hefti 29/2016 af vísindaritinu Icelandic Agricultural Sciences. Greinin nefnist Avian abundance and communities in areas revegetated with exotic versus native plant species og er eftir Brynju Davíðsdóttur, Tómas Grétar Gunnarsson, Guðmund Halldórsson og Bjarna Diðrik Sigurðsson.

Höfundar rannsökuðu áhrif mismunandi landgræðsluaðgerða á þéttleika og tegundasamsetningu fugla og á fjölda smádýra. Á 26 stöðum á landinu voru borin saman:

  1. Óuppgrædd svæði,
  2. Endurheimt mólendi og
  3. Land sem hafði verið grætt upp með alaskalúpínu.

Mikill munur var á fjölda fugla milli gróðurlenda. Á óuppgræddu landi var að meðaltali 31 fugl á ferkílómetra, 337 á endurheimtu mólendi og 627 á landi sem hafði verið grætt upp með lúpínu. Þar sem fuglar voru fleiri var einnig meira af smádýrum sem eru mikilvæg fæða fuglanna. 

Í endurheimtu mólendi var mest um vaðfugla, tegundir sem fer hnignandi á heimsvísu, en í lúpínu var meira um algengari tegundir. Heiðlóa og lóuþræll voru algengustu tegundirnar í endurheimtu mólendi en hrossagaukur og þúfutittlingur í lúpínu. Þéttleiki sumra fuglategunda virtist vera háður framvindustigi landgræðslusvæða. Þessi rannsókn sýnir að landgræðsla eykur líffræðilega fjölbreytni dýrategunda en mismunandi landgræðsluaðgerðir leiða til mismunandi þróunar vistkerfanna.