(mynd: Esther Ösp Gunnarsdóttir)
(mynd: Esther Ösp Gunnarsdóttir)

Skógrækt ríkisins er þekkingar-, þróunar- og þjónustuaðili sem vinnur með og fyrir stjórnvöld, almenning og aðra hagsmunaaðila að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingarmiðlun á sviði skógræktar.

Skógrækt ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf skógarvarðar á Norðurland i með aðsetur á Vöglum í Fnjóskadal.Starfið heyrir undir Þjóðskógasvið Skógræktar ríkisins og felst m.a. í umsjón með daglegum rekstri og framkvæmdum í þjóðskógunum á Norðurlandi, umsjón með fjármálum, eignum, tækjum og vélum, skógvernd og framþróun fjölhliða nýtingar skóga.

Um 100% starf er að ræða og er miðað við að upphaf ráðningar sé 1. apríl 2014. Starfinu fylgir leiguhúsnæði á Vöglum og gerð er krafa um búsetu þar allan starfstímann.

Kröfur um menntun, reynslu og hæfni: 

  • Menntun í skógfræði á háskólastigi er skilyrði.
  • Haldbær reynsla af rekstri, verkstjórn og mannaforráðum er skilyrði.
  • Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
  • Reynsla af vinnu við gróðursetningu, grisjun og aðra skógarumhirðu er nauðsynleg. 
  • Reynsla af skógmælingum og gerð skógræktaráætlana er nauðsynleg. 
  • Reynsla af notkun Arc Map er æskileg.
  • Hæfni til að stjórna verkefnum og vinna hvort heldur sem er sjálfstætt eða í hópvinnu með öðrum er nauðsynleg. 
  • Samstarfshæfni og jákvæð almenn framkoma eru skilyrði.

Laun: Skv. kjarasamningum ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Eysteinsson, sviðsstjóri þjóðskóganna hjá Skógrækt ríkisins, í síma 470-2007 eða tölvupósti (throstur@skogur.is).

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2013. Umsóknir ásamt ferliskrá berist til Skógræktar ríkisins, Miðvangi 2-4, 700 Egilsstöðum. 

Öllum umsækjendum verður svarað.