Tæpur hektari nýs skógar á ári bindur losun vegna flugferða og bílanotkunar

Olíufélagið N1 hefur skrifað undir samning við Kolvið um kolefnisjöfnun á öllu flugi og notkun eigin bíla fyrirtækisins. Sett verða niður tvö þúsund tré á ári sem nemur hátt í einum hektara skógar árlega.

Viðskiptablaðið segir frá þessu og fram kemur að samningurinn gildi fyrir tímabilið 2016-2017 og næstu ár. N1 hafi árið 2015 skrifað undir sameiginlega loftslagsyfirlýsingu ríflega 100 íslenskra fyrirtækja um að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Með þeirri yfirlýsingu hafi N1 undirstrikað áframhaldandi vinnu fyrirtækisins við að minnka vistspor sitt með ýmsum leiðum. Í tengslum við yfirlýsinguna hafi N1 sett sér skýr markmið varðandi losun gróðurhúsategunda, minnkun úrgangs og að draga úr óflokkuðum úrgangi um 2% á ári til ársins 2020.

Í fréttinni segir jafnframt:

Nú hefur N1 skrifað undir samning við Kolvið um kolefnisbindingu sem snýr að losun fyrir árið 2016 og áætlun fyrir árið 2017. Kolefnisbindingin er framkvæmd með gróðursetningu rúmlega 2.000 trjáa, eða tæpan hektara af skógi árlega, á svæðum sem Kolviður hefur umsjón með.

Kolviður er stofnaður af Skógræktarfélagi Íslands og Landvernd og miðar að því að binda kolefni í skógarvistkerfum í þeim tilgangi að draga úr styrk koldíoxíðs (CO2) í andrúmsloftinu, að binda jarðveg og draga úr jarðvegseyðingu. 

Sjóðurinn hvetur til að dregið sé úr losun gróðurhúsalofttegunda af fremsta megni og til kolefnisbindingar í jarðvegi og gróðri fyrir þá losun sem óhjákvæmileg er.  Á síðustu fimmtíu árum hefur styrkur gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu, einkum koldíoxíðs (CO2), aukist gríðarlega. 

Að óbreyttu mun sú aukning halda áfram af vaxandi þunga sem gæti haft geigvænlegar afleiðingar í för með sér fyrir umhverfi og lífsskilyrði jarðarbúa. Þennan vöxt í styrk koldíoxíðs má fyrst og fremst rekja til brennslu jarðefnaeldsneytis auk eyðingar skóga og hnignunar gróðurvistkerfa.