Landbúnaðarráðherra hefur falið Sambandi garðyrkjubænda að kynna Kolefnisbrúna garðyrkjubændum og framleiðendum garð- og skógarplantna. Markmiðið er að þessir aðilar geti unnið að kolefnisbindingu í rekstri sínum og jafnvel boðið öðrum slíka þjónustu. 

Frá þessu segir í frétt á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Fram kemur að Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hafi gert samninga við Samband garðyrkjubænda um breytingar á starfsskilyrðum framleiðenda garðyrkjuafurða. Samningarnir snúa að loftslagsmálum og kolefnisbindingu. Annars vegar er verkefnið Gróður í borg og bæ. Með því á að hvetja almenning til að huga að kolefnisbindingu. Hins vegar er verkefnið Kolefnisbinding 2020 sem er hluti af Kolefnisbrúnni og er hugsað fyrir bændur.

Kolefnisbinding 2020

Sambandi garðyrkjubænda er falið að kynna Kolefnisbrúna garðyrkjubændum og framleiðendum garð- og skógarplantna í því skyni að þeir geti unnið að kolefnisbindingu í sínum eigin rekstri og jafnvel boðið öörum þá þjónustu. Einnig er markmið verkefnisins að auka framleiðslu á plöntum til kolefnisbindingar á Íslandi með skynsamlegum og fyrirsjáanlegum hætti.

Verkefnið Kolefnisbrúin snýst um að ræktendur um land allt geti með plöntun og umhirðu skóga kolefnisjafnað eigin starfsemi og selt þá þjónustu til annarra, jafnvel til stórra og meðalstórra fyrirtækja. Lögð er áhersla á að ferlið sé vottað og úttektaraðilar sannreyni að umsamin ræktun fari fram með tilheyrandi kolefnisbindingu. Kolefnisbrúnni er í heild ætlað að stuðla að umfangsmikilli kolefnisbindingu um land allt til að mæta skuldbindingum Íslands í alþjóðasamfélaginu, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og stefnumörkun stjórnvalda á borð við aðgerðaáætlun í loftlagsmálum. Með Kolefnisbrúnni skapast tækifæri til atvinnusköpunar um land allt þar sem til verða störf við plöntuframleiðslu, skógrækt og skógarnytjar.

Nánar má fræðast um Kolefnisbrúna á vef Landssamtaka skógareigenda (LSE), skogarbondi.is.

Texti: Pétur Halldórsson