Ný frétt af sænskri haugun, sem hentar vel á grýttu landi eða þar sem taka þarf tillit til fornminja:

(sjá nánar: http://www.skogforsk.se/templates/sf_Product____10430.aspx)

Markberedning med fylljord
- ett alternativ för steniga marker och fornlämningsrika områden

 
En vanlig markberedare kan förstöra tusenåriga fornlämningar på några sekunder. Skogforsk har studerat en markberedare som inte gräver eller river i marken utan i stället lägger ut en jordhög uppe på markytan.
 
Studien visar att denna nygamla metod ger bra planteringspunkter och att den inte nödvändigtvis blir dyrare än markberedning med grävmaskin.
 
Arbetsmetoden är enkel. Med hjälp av en grävmaskin tas jordmassor fram någonstans på hygget eller i en vägskärning. Jorden läggs upp i en hög och större stenar petas bort. Markberedaren lastar jordmassorna med den egna gripskopan på ett flak och portionerar ut jorden i planteringshögar om 15-20 liter.
 
Metoden passar bra på riktigt steniga marker, där man annars bara kan markbereda med grävmaskin.
 
Markberedning med fylljord är också ett bra alternativ i fornlämningsrika områden. Tack vare den långa kranen går det att markbereda nära fornminnena utan att behöva köra i dem.