Fræðsla og símenntun

Fræðsla og símenntun

Kennaranámskeið um flæðinám í ágúst 2009Hugmyndin á bak við Lesið í skóginn er að þekking og reynsla byggist upp meðal starfsmanna einstakra skóla í að nota skóginn í skólastarfi.

Rágjöf og stuðningur er mjög mikilvægur í þróun útináms í skógi. Þá þarf að koma á móts við þarfir starfsfólk þegar það er tilbúið til að bæta við sig þekkingu og stíga ný skref í þróuninni. Gagnvart þeim sem komnir eru með töluverða og mikla reynslu og þekkingu þarf að þróa nýja fræðslu og verkefni svo útinámið vaxi áfram.

Stöðvafræðslan sem notuð hefur verið frá upphafi gerir ráð fyrir að settar séu upp fjölbreyttar fræðslustöðvar sem ætlað er að auka áhuga, skilning og færni starfsfólks við að vinna með nemendum að verkefnum sem tengjast markmiðum aðalnámskrár grunnskóla, öllum fögum hans og aldursstigum.

Reynt er eftir fremsta megni að láta námið fara fram í formi þátttökunáms og að það sé líka skemmtilegt. Reynt er að staðsetja einstakar stöðvar þar sem umhverfið hentar best og dreifa þeim sem víðast um skóginn til að starfsfólk fái sem besta yfirsýn yfir skóginn og kynnist honum sem best. Val á stöðvum ræðst af því hvernig gengur að manna einstakar stöðvar hverju sinni en leitað er að fagfólki til að sjá um hverja stöð.


Dæmi um stöðvar:

Eldstöðin: Farið er í gegnum allt er lýtur að útieldun, eldivið, bálstæði og umgengni við eldinn.

Stærðfræði í skógi: Farið í gegnum gamlar og nýjar aðferðir við mælingar í skógi.

Saga skógarins og skipulag: Fjallað er um sögu grenndarskógarins, kortlagningu, helstu einkenni og möguleika hans fyrir skólastarf. Rætt um hvernig skipuleggja má nýtingu einstakra svæða, koma upp efnisbanka, fjölga tegundum og vernda einstök svæði.

Grisjun og umhirða: Fræðsla um skógarhirðu og grisjun svo nemendur og starfsfólk geti komið að þeirri vinnu í þeim tilgangi að auðvelda efnisöflun og auka virðingu fyrir trjánum sem lífverum og vistkerfi skógarins.

Aðstaða og búnaður: Farið yfir hvernig má byggja upp einfalda aðstöðu og þess gætt að hún sé felld vel að umhverfinu. Bent er á notkun bolviðar, torfs og grjóts. Skoðað er hvers konar áhöld og búnað skólinn þarf að koma sér upp til að létta útinámi og hvernig megi geyma hann í skóginum og eða flytja á milli.

Víkingaleikir: Bent á nokkra leiki þar sem efni í þá er sótt í grenndarskóginn með grisjun og hvernig nemendur geta komið að því að útbúa það.

Upplifun og sköpun: Unnið er með skynjun og upplifun og hvernig má nýta skógarumhverfið á fjölbreyttan og skapandi hátt og tengja það ólíkum námsgreinum.

Aðferðir og áherslur í útinámi: Farið í undirstöðuatriði útinámsaðferðanna og hvað greinir þær frá hefðbundnu bekkjarnámi í skólastofunni. Bent er á ýmsar aðferðir og verkefni sem nota má til að auka gleði, áhuga og virkni nemenda.

Vistkerfi skógarins: Fjallað um heilbrigði skógarins og hvernig skordýr, fuglar, trjátegundir, jarðgerðir og botngróður mynda vistfræðilegar heildir og hafa áhrif á hver aðra. Einnig er fjallað um almenn áhrif skógarins á líðan og lífsgæði.