Útgáfa og fræðsla

Útgáfa

Skógræktin hefur gefið út ýmiss konar fræðslu- og fræðiefni. Má nefna veglegt ársrit sem stofnunin gefur út, Mógilsárfréttir, leiðbeiningar um skipulagsmál, sveppahandbók o.fl. Hér er einnig að finna ársskýrslur skógarvarða um allt land, frá upphafi.

Lesið í skóginn

Í allnokkur ár hefur Skógrækt ríkisins staðið að þróunarverkefninu Lesið í skóginn. Þar er áhersla lögð á að læra um skóginn, skoða hann og kynnast fjölbreyttum hliðum hans. Hugað er að ýmsum tækifærum til nytja og upplifunar í skólastarfi og fyrir almenning. Verkefnið skiptist í tvo hluta: Annars vegar er um að ræða námskeiðin Lesið í skóginn - tálgað í tré sem eru almenn námskeið um samþætt verkefni í ferskum skógarnytjum, skógarhirðu og tálgutækni. Hins vegar Lesið í skóginn með skólum sem miðar að því að þróa verkefni í samþættu útinámi sem tengjast öllum námsgreinum í skólastarfi.

Skaðvaldavefur

Skógræktarfólk leitar gjarnan til sérfræðinga Skógræktarinnar með fyrirspurnir um skaðvalda á trjám og runnum. Þeir skaðvaldar sem hér um ræðir eru trjásjúkdómar og meindýr. Sjúkdómarnir valda ýmist skemmdum á blöðum, s.s. asparryð, eða á sjálfu trénu, t.d. lerkiáta. Helstu meindýr á trjám eru fiðrildalirfur og blaðlýs. Lirfurnar éta blöð en blaðlýsnar sjúga úr þeim næringu. Hérlendis eru lirfurnar eru mun aðgangsharðari en blaðlýsnar og geta aflaufgað heilu skógana og geta tré drepist í kjölfar slíkra faraldra. Yfirleitt valda blaðlýs litlu tjóni. Undantekning frá því er þó sitkalúsin, sem drepur stundum tré. Önnur meindýr á trjágróðri eru einkum ranabjöllulirfur, sem éta rætur, flugulirfur og blaðvespulirfur.

Trjátegundavefur

Gagnlegt er fyrir skógræktarfólk að hafa á einum stað yfirlit um helstu trjátegundir sem notaðar eru í skógrækt á Íslandi,. Hér er slíkt yfirlit aðgengilegt og skiptist annars vegar  í lauftré og lauftré og hins vegar barrtré. Allar upplýsingar, lagfæringar, viðbætur og jafnvel ljósmyndir af viðkomandi trjátegundum í íslenskum skógum eða görðum eru vel þegnar. Slíkt má senda á netfangið petur@skogur.is. Á veraldarvefnum má finna mjög gagnlegar viðbótarupplýsingar um þessar trjátegundir. Nærtækt er að leita fyrst á íslenska Wikipedia-vefnum og á þeim enska en jafnframt má finna sérhæfðari síður með ítarlegri upplýsingum. Hér eru fáeinar sem vert er að nýta sér.

Jólatrjáavefur

Ræktun jólatrjáa er eitt af því sem vonir eru bundnar við að geti styrkt starfsemi skógarbænda um allt land á komandi árum. Telja má vel gerlegt að rækta á Íslandi öll jólatré sem hér eru seld. Margvíslegur hagur væri að því að hætta innflutningi jólatrjáa, bæði fyrir efnahag landsins og umhverfið. Með innfluttum jólatrjám geta borist skaðvaldar sem gert geta usla í íslenskri náttúru og valdið tjóni í skógrækt. Umtalsverður gjaldeyrir myndi líka sparast með því að rækta öll trén á Íslandi og hagur skógarbænda vænkast. Á jólatrjáavefnum má finna dagatal jólatrjáaræktandans þar sem farið er yfir helstu verkefnin í ræktuninni eftir árstímum. Þar er líka að finna gæðamatskerfi fyrir jólatré, upplýsingar um tegundir og fleira.