Fasteignir

Öll þessi hús

Skrá yfir fasteignir í eigu Skógræktarinnar

Eignir Skógræktarinnar eru, eins og starfsemi stofnunarinnar, dreifðar um mestallt land og eru hér skráðar eftir starfstöðvum skógarvarðanna auk eigna á svæði Rannsóknastöðvar Skógræktar, Mógilsá, sem eru tilteknar sér. Rétt er að taka fram að þessar eignir eru ekki til sölu.

Vinna við skráningu þessa hófst sumarið 2012 og var lokið á haustdögum 2013. Skráningin nær yfir 76 fasteignir. Óskráðar eru 20‒25 eignir, vinnuskúrar, snyrtingar og bráðabirgðahús sem orðið hafa til með ýmsum hætti og flokkast frekar sem lausafé en fasteignir.

Tilgangur skýrslunnar er að gefa eins skýra mynd og kostur er af fasteignum Skógræktar með upplýsingum um stærð, ástand, notagildi og sögulegt yfirlit. Með aðgengi að þessum upplýsingum ætti að vera auðveldara fyrir Skógrækt að taka ákvarðanir um viðhald og ráðstöfun eigna í þeim tilgangi að tryggja framtíð þeirra og varðveislu.

Með hliðsjón af skýrslunni ætti einnig að vera auðveldara að áætla upphæð þeirra fjármuna sem nauðsynlega þarf að veita til viðhalds eigna á næstu árum. Skýrslan er unnin með stuðningi Húsafriðunarnefndar frá 2012 og Minjastofnunar Íslands  frá 2013 og eru þeim færðar þakkir fyrir stuðninginn.

Skjal með öllum fasteignunum uppfært í nóv. 2013 og lítillega í nóv. 2014