Viðburðir

28.04.2018, kl.15:30 Atburðir

Grænni skógar I

Námskeiðaröð í Hveragerði og á Hvanneyri

Þórðastaðaskógur Grænni skógar I er skógræktarnám ætlað fróðleiksfúsum skógarbændum og áhuga­sömum skógræktendum sem vilja auka þekkingu sína og ná betri árangri í skóg­rækt.
  
Grænni skógar I er alls 16 námskeið (2-3 námskeið á önn). Námskeiðaröðin stendur yfir í þrjú ár (6 annir). Námið er metið til eininga á framhaldsskólastigi og lýkur námskeiðaröðinni með sérstakri viður­kenningu frá Landbúnaðarháskólanum. Slík einingagjöf er háð því að nemendur hafi sótt 80% skyldunámskeiðanna og staðist námsmat.

Hvert námskeið tekur tvo daga og er kennt frá kl. 16:00 til 19:00 á föstudegi og frá kl. 09:00 til 16:00 á laugardegi. Námskeiðin byggjast upp á fræðsluerindum sem sérfræðingar á hverju sviði flytja. Reynt verður að fara í vettvangsferð í lok hvers námskeiðs og fá þannig meiri og betri tilfinningu fyrir því sem verið er að fjalla um hverju sinni. Einnig er verkleg kennsla á nokkrum námskeiðanna. Landbúnaðarháskóli Íslands sér um framkvæmd námsins en þeir aðilar sem koma að náminu auk skólans eru: Félög skógarbænda í viðkomandi landsfjórðungi, Skógræktin og Landgræðsla ríkisins.

Á námskeiðunum er fjallað um mörg af grunnatriðum skógræktar, m.a. val á trjátegundum, skógarhönnun og land­nýtingar­áætlanir, undirbúning lands fyrir skógrækt, framleiðslu og gróðursetningu skógarplantna, skógarumhirðu, skógarnytjar, sjúkdóma og skaða í skógi, skjólbelti, skógarhöggstækni og verndun fornminja og náttúru í skógrækt svo eitthvað sé nefnt. Þá hefur vikuferð til útlanda verið hluti af náminu þar sem þátttakendur kynnast því helsta sem nágrannaþjóðir okkar eru að gera í skógrækt.

Námskeiðaröð Grænni skóga I á Suður- og Vesturlandi hefst 28. apríl kl. 15.30.

Kennt verður til skiptis í starfstöðvum Landbúnaðarháskólans á Reykjum í Ölfusi (Garðyrkjuskólanum) og á Hvann­eyri. Farið í vettvangsferðir i skóglendi í nágrenninu.

Nánari uppl. hjá verkefnisstjóra Grænni skóga, Björgvini Eggertssyni bjorgvin@lbhi.is s. 843 5305

Þátttökugjald er 49.000 kr. á önn (tvær annir á ári og samtals 6 annir). Innifalin er kennsla, kaffi, hádegismatur og námsgögn á rafrænu formi.

Hægt er að sækja um styrki fyrir námskeiðum hjá starfsmenntasjóðum, eins og t.d. félagar í BÍ geta sótt í starfs­mennta­sjóð bænda (www.bondi.is). 

Skráning á heimasíðu Landbúnaðarháskóla Íslands www.lbhi.is/endurmenntun og namskeid/

Námskeið í tímaröð.

Skráningarfrestur er til 15. apríl. 

Hámarksfjöldi þátttakenda er 30.

Eina leiðin til að tryggja sér öruggt pláss er að skrá sig sem fyrst.