Starfsmannastefna

Stefna í málefnum starfsfólks

Markmiðið með starfsmannastefnunni er að Skógrækt ríkisins hafi alltaf á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki sem getur tryggt nauðsynlegt frumkvæði í störfum, veitt góða þjónustu og brugðist við síbreytilegum þörfum Skógræktar ríkisins. Stefna í málefnum starfsfólks á að tryggja því ákveðin starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf.

Stefna í málefnum starfsfólks Skógræktar ríkisins nær til þeirra sem ráðnir eru til starfa hjá stofnuninni. Um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna fer að lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og kjarasamningum, sbr lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986. Stefnan nær einnig til þeirra embættismanna sem þiggja laun samkvæmt úrskurði kjaranefndar, sbr. lög um Kjaradóm og kjaranefnd nr. 120/1992 og þeirra starfsmanna sem standa utan stéttarfélaga og fjármálaráðherra ákvarðar laun fyrir.

Leiðarljós

 • Virðing fyrir fólki
 • Samvinna og sveigjanleiki
 • Jafnræði, þekking og frumkvæði
 • Þjónustulund

Skyldur Skógræktarinnar

 • Virða allt starfsfólk sitt og viðhorf þess mikils
 • Virkja starfsfólk til að móta og bæta starfsemina
 • Starfa í anda jafnræðis og jafnréttis
 • Bjóða upp á verkefni þar sem hæfileikar hvers og eins fá notið sín
 • Stuðla að því að starfsfólk geti aukið þekkingu sína og starfshæfni
 • Leggja áherslu á gæði starfs og hátt þjónustustig
 • Upplýsa starfsfólk um hlutverk þess og ábyrgð

Skyldur starfsfólks

 • Virða samstarfsfólk sitt
 • Sé viðbúið þróun og breytingum og taki þátt í þeim
 • Viðhalda þekkingu sinni og auka við hana
 • Sinna starfi sínu af trúmennsku og metnaði
 • Sýna ábyrgð