Fréttir

27.06.2017

Skógræktin auglýsir eftir skipulagsfulltrúa

Takist á við krefjandi verkefni tengd skipulagsmálum í skógrækt

 • Skipulagsfulltrúi Skógræktarinnar fer meðal annars yfir skipulagstillögur sveitarfélaga og gengur úr skugga um að þær falli að reglum og markmiðum um skógrækt á Íslandi. Mynd: Pétur Halldórsson.

Skógræktin leitar að framtíðarstarfsmanni á samhæfingarsviði til að starfa að skipulagsmálum skógræktar. Þetta er 50% starf sérfræðings hjá Skógræktinni og miðað er við að viðkomandi taki til starfa 1. september 2017. Leitað er að öflugum einstaklingi sem hefur menntun og reynslu á sviði skógræktar, þekkingu á skipulagsmálum og er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni tengd skipulagsmálum í skógrækt. Sérfræðingurinn heyrir undir sviðstjóra samhæfingarsviðs. Skógræktin hefur forystu um uppbyggingu skógarauðlindar á Íslandi með víðtækri samvinnu, vinnur að vernd og friðun skóga og að því að draga fram hagrænan, umhverfislegan og samfélagslegan ávinning af sjálfbærri nýtingu skóga.

Helstu verkefni:

 • Vinna að landsáætlun og framkvæmdaáætlunum í skógrækt
 • Umsagnir um opinber skipulagsmál, þ.m.t. mál er varða svæðis-, aðal-, og deiliskipulagsáætlanir og mat á umhverfisáhrifum
 • Mat á varanlegri skógareyðingu og gerð samninga um mótvægisaðgerðir
 • Upplýsingagjöf og aðstoð til sveitarfélaga og skipulagshönnuða um skógrækt í skipulagsáætlunum
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur og eiginleikar:

 • Skógfræðimenntun og reynsla af skipulagsmálum
 • Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Skipulag, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifaðri og talaðri íslensku
 • Hæfni í ensku og einu Norðurlandamáli

Skógræktin gerir þá kröfu til starfsfólks að það:

 • vinni samkvæmt stefnu og gildum Skógræktarinnar
 • taki þátt í að þróa skógræktarstarf í landinu, auka umfang þess og bæta árangur
 • sé í góðum tengslum við aðra starfsmenn stofnunarinnar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr 70/1996.

Nánari upplýsingar veita:

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2017. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá og staðfestingu á menntun á heimilisfang aðalskrifstofu Skógræktarinnar:

Skógræktin, b/t skógræktarstjóra
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum

Einnig má senda umsóknir í tölvupósti á throstur@skogur.is.
banner2