Fréttir

20.03.2006

Landnám umhverfismat á landnámi Íslands á ráðstefnu Húsgulls 1. apríl 2006

Húsgull - umhverfissamtök á Húsavík boða til umhverfisráðstefnu á Fosshóteli Húsavík

Garðarshólmi - saga - land - menning

Húsgull - umhverfissamtök á Húsavík boða til umhverfisráðstefnu á Fosshóteli Húsavík 1. apríl næstkomandi kl. 10.30-17.00. Samstarfsaðilar eru Skógrækt ríkisins, Landgræðsla ríkisins, Viðskiptaháskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskóli Íslands. Allir eru velkomnir

Skoðað verður hvernig það land það var sem Garðar Svavarsson fann og kallaði Garðarshólma - hvert samspil náttúru og menningar á fyrstu öldum búsetu lands var - hver staða mála sé á Íslandi nú og hver framtíðarsýnin gæti verið.

Hópur fyrirlesara er fjölbreyttur, allt frá herra Ólafi Ragnari Grímssyni forseta og Guðna Ágústsyni landbúnaðarráðherra til Ómars Ragnarssonar fréttamanns. Erindin eru einnig af fjölbreyttum toga, og spanna vítt svið. Þau eru eftirfarandi:

 • Landvörsluhlutverk landbúnaðarins - framtíðarsýn
 • The landnám - an environmental impact assessment
 • Búseta og nýting landsins: landbúnaður á krossgötum
 • Garðarshólmi árið 870
 • Kínamúrar Íslands
 • Ef þessi er bestur heima, hvernig eru þá hinir?
 • HÚSGULL
 • Endurreisn landkosta á Hólasandi
 • Áhrif landhnignunar á hagsæld og menningu
 • Hólmurinn og heimurinn - Ísland og heilsa jarðar
 • Garðarshólmi árið 2025

Á kynningarplakati fyrir ráðstefnuna er eftirfarandi texta að finna:

Fjallað verður um samspil náttúru og menningar á fyrstu öldum búsetu á Íslandi. Leitast verður við að varpa ljósi á áhrif búsetu á hið ósnortna land og þýðingu ósnortinna auðlinda fyrir hina einstöku menningu sem til varð.

Með hjálp nútíma margmiðlunartækni verður sýnd mynd af því landi sem mætti Garðari Svavarssyni sem fyrstur manna sigldi umhverfis landið og hvernig hið ósnortna Ísland gæti hafa litið út á þeim tíma. Sú mynd er síðan borin saman við hin svokölluðu „ósnortnu víðerni“ Íslands í dag. Einnig verður dregin upp mynd af mögulegri ásýnd Íslands í framtíðinni.

Markmið ráðstefnunnar eru:

 • að vekja gesti til umhugsunar um samspil vistkerfa, menningar og hagsældar
 • að skoða hvaða gildi saga vistkerfa og menningar hér á landi hefur í alþjóðlegu samhengi
 • að setja staðbundin viðfangsefni á sviði umhverfismála í samhengi við sameiginleg verkefni mannkyns í umhverfismálum
 • að fjalla um mikilvægi þess að endurheimta hrunin vistkerfi og með hvaða hætti slík endurheimt er möguleg

Ýmsir fræðimenn hafa bent á þann lærdóm sem við getum dregið af landnámi norrænna manna sem hófst á 9. öld vestur á bóginn frá Skandinavíu. Þeir telja að nota megi þessa þekkingu til að auðvelda okkur val á leiðum til sjálfbærrar þróunar og auka skilning á mikilvægi þess að ganga ekki á auðlindir jarðar með þeim hætti að spilla möguleikum komandi kynslóða til bjartrar framtíðar.

Húsgull hefur áður staðið fyrir ráðstefnum um umhverfismál. Ráðstefnurnar hafa jafnt verið ætlaðar almenningi sem fræðimönnum. Aðsókn að þessum ráðstefnum hefur verið mjög góð og hafa þær átt þátt í því að vekja almenning í Þingeyjarsýslum og víðar til meðvitundar í umhverfismálum. Húsgull hefur jafnframt átt frumkvæði að stórum verkefnum við endurreisn

landkosta í héraðinu og hafa þau notið mikils stuðnings heimamanna. Þar ber hæst uppgræðsla Hólasands sem notið hefur styrkja úr Pokasjóði og er eitt umfangsmesta verkefnið af sínu tagi.

Nánari upplýsingar veitir

HÚSGULL, Húsavík.

Árni Sigurbjarnarson

Sími: 464 1741 og 894 9351

arni@nordursigling.is

1. apríl næstkomandi kl. 10.30-17.00. Samstarfsaðilar eru Skógrækt ríkisins, Landgræðsla ríkisins, Viðskiptaháskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskóli Íslands. Allir eru velkomnir

Skoðað verður hvernig það land það var sem Garðar Svavarsson fann og kallaði Garðarshólma - hvert samspil náttúru og menningar á fyrstu öldum búsetu lands var - hver staða mála sé á Íslandi nú og hver framtíðarsýnin gæti verið.

Hópur fyrirlesara er fjölbreyttur, allt frá herra Ólafi Ragnari Grímssyni forseta og Guðna Ágústsyni landbúnaðarráðherra til Ómars Ragnarssonar fréttamanns. Erindin eru einnig af fjölbreyttum toga, og spanna vítt svið. Þau eru eftirfarandi:

 • Landvörsluhlutverk landbúnaðarins - framtíðarsýn
 • The landnám - an environmental impact assessment
 • Búseta og nýting landsins: landbúnaður á krossgötum
 • Garðarshólmi árið 870
 • Kínamúrar Íslands
 • Ef þessi er bestur heima, hvernig eru þá hinir?
 • HÚSGULL
 • Endurreisn landkosta á Hólasandi
 • Áhrif landhnignunar á hagsæld og menningu
 • Hólmurinn og heimurinn - Ísland og heilsa jarðar
 • Garðarshólmi árið 2025

Á kynningarplakati fyrir ráðstefnuna er eftirfarandi texta að finna:

Fjallað verður um samspil náttúru og menningar á fyrstu öldum búsetu á Íslandi. Leitast verður við að varpa ljósi á áhrif búsetu á hið ósnortna land og þýðingu ósnortinna auðlinda fyrir hina einstöku menningu sem til varð.

Með hjálp nútíma margmiðlunartækni verður sýnd mynd af því landi sem mætti Garðari Svavarssyni sem fyrstur manna sigldi umhverfis landið og hvernig hið ósnortna Ísland gæti hafa litið út á þeim tíma. Sú mynd er síðan borin saman við hin svokölluðu „ósnortnu víðerni“ Íslands í dag. Einnig verður dregin upp mynd af mögulegri ásýnd Íslands í framtíðinni.

Markmið ráðstefnunnar eru:

 • að vekja gesti til umhugsunar um samspil vistkerfa, menningar og hagsældar
 • að skoða hvaða gildi saga vistkerfa og menningar hér á landi hefur í alþjóðlegu samhengi
 • að setja staðbundin viðfangsefni á sviði umhverfismála í samhengi við sameiginleg verkefni mannkyns í umhverfismálum
 • að fjalla um mikilvægi þess að endurheimta hrunin vistkerfi og með hvaða hætti slík endurheimt er möguleg

Ýmsir fræðimenn hafa bent á þann lærdóm sem við getum dregið af landnámi norrænna manna sem hófst á 9. öld vestur á bóginn frá Skandinavíu. Þeir telja að nota megi þessa þekkingu til að auðvelda okkur val á leiðum til sjálfbærrar þróunar og auka skilning á mikilvægi þess að ganga ekki á auðlindir jarðar með þeim hætti að spilla möguleikum komandi kynslóða til bjartrar framtíðar.

Húsgull hefur áður staðið fyrir ráðstefnum um umhverfismál. Ráðstefnurnar hafa jafnt verið ætlaðar almenningi sem fræðimönnum. Aðsókn að þessum ráðstefnum hefur verið mjög góð og hafa þær átt þátt í því að vekja almenning í Þingeyjarsýslum og víðar til meðvitundar í umhverfismálum. Húsgull hefur jafnframt átt frumkvæði að stórum verkefnum við endurreisn

landkosta í héraðinu og hafa þau notið mikils stuðnings heimamanna. Þar ber hæst uppgræðsla Hólasands sem notið hefur styrkja úr Pokasjóði og er eitt umfangsmesta verkefnið af sínu tagi.

Nánari upplýsingar veitir

HÚSGULL, Húsavík.

Árni Sigurbjarnarson

Sími: 464 1741 og 894 9351

arni@nordursigling.isbanner4