Fréttir

09.03.2005

Vel heppnuð ráðstefna um alaskaösp

Ráðstefnan "Staða og framtíð alaskaaspar á Íslandi" var laugardaginn 5. mars sl., í húsi Íslenskrar erfðagreiningar, í Vatnsmýrinni í Reykjavík, í tengslum við fulltrúafund skógræktarfélaganna. Vel þótti við hæfi að halda ráðstefnuna í þessu húsnæði því alaskaöspin er eina trjátegundin, og raunar ein meðal fárra tegunda almennt, sem hingað til hefur verið raðgreind.

Að ráðstefnunni stóðu Skógræktarfélag Íslands og Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá, í samvinnu við Skógfræðingafélag Íslands og Landbúnaðarháskóla Íslands.

Heiðursgestur ráðstefnunnar var Haukur Ragnarsson, fyrrv. forstöðumaður Rannsóknastöðvarinnar á Mógilsá.

Ráðstefnan var vel sótt og fjölmargir áhugaverðir fyrirlestrar voru fluttir. Í lok ráðstefnunnar fóru fram gagnlegar umræður sem snerust að stórum hluta um kosti alaskaaspar sem hávaxið tré í þéttbýli. Heildarniðurstaða þeirra umræðna var sú að gróðursetja þurfi mun meira af alaskaösp og öðrum hraðvöxnum, hávöxnum trjátegundum í íslensku þéttbýli. Sömuleiðis að ótvíræðir kostir hennar vegi mun þyngra en ýmsir meintir gallar sem hafa af einhverjum ástæðum notið meiri athygli fjölmiðla og almennings undanfarin misseri, sem því miður bera nokkurn keim af hleypidómum og "tegundaofsóknum".

Samþykkt var að senda eftirfarandi yfirlýsingu til fjölmiðla:

"Ráðstefna um stöðu og framtíð alaskaapar á Íslandi, haldin í Reykjavík 5. mars 2005 af Skógræktarfélagi Íslands, Skógrækt ríkisins, Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og Skógfræðingafélagi Íslands, hvetur til þess að stærri sveitarfélögin í landinu skapi og sjái til þess að nægilegt rými verði til aukins og stærri trjágróðurs í þéttbýli. Með aukinni og markvissri gróðursetningu er stuðlað að:

· Meira skjóli

· Minni rykmengun

· Minni hávaða

· Fegurra umhverfi

· Bættri heilsu og vellíðan íbúa."

Ráðstefnustjórar voru Guðbrandur Brynjúlfsson, formaður Landgræðslusjóðs og stjórnarmaður í Skógræktarfélagi Íslands og Ólafur Arnalds, deildarforseti Umhverfisdeildar í Landbúnaðarháskóla Ísland

Þórarinn Benedikz, sérfræðingur á Mógilsá, og Lárus Heiðarsson, landsráðunautur Skógræktar ríkisins, bera saman bækur sínar í asparklónasafni á Hallormsstað vorið 2004. Klónasafn þetta var gróðursett árið 1992. Mynd: Halldór Sverrisson.

Alaskaösp "Haukur". Þessi asparklónn er afar vinsæll til ræktunar í Reykjavík, en hann er upphaflega skýrður í höfuðið á Hauki Ragnarssyni, heiðursgesti ráðstefnunnar. Mynd: Halldór Sverrisson.

Tvær aldnar skógræktarkempur sem sóttu ráðstefnuna. Til hægri er Baldur Þorsteinsson, skógfræðingur og fyrrum aðstoðarskógræktarstjóri en á vinstri hönd er heiðursgestur ráðstefnunnar, Haukur Ragnarsson skógfræðingur og fyrrum forstöðumaður Rannsóknastöðvarinnar á Mógilsá. Mynd: Aðalsteinn Sigurgeirsson

Heiðursgestur ráðstefnunnar, Haukur Ragnarsson, hlýðir hér á eitt erindanna. Mynd: Aðalsteinn Sigurgeirsson

Hluti ráðstefnugesta. Fjöldi þeirra fór yfir 150 manns, þrátt fyrir blíðviðri utandyra á laugardegi. Mynd: Aðalsteinn Sigurgeirsson


DAGSKRÁ VAR SEM HÉR SEGIR:

13:00

Ráðstefnan sett af Guðbrandi Brynjólfssyni

13:10

Haukur Ragnarsson og alaskaöspin á Íslandi:

Hrefna Jóhannesdóttir, formaður Skógfræðingafélags Íslands

ÖSPIN Í STÆRRA SAMHENGI

13:20

Alaskaöspin í gömlum og nýjum heimkynnum, gagn og nytjar:

Brynjólfur Jónsson og Einar Gunnarsson

13:40

Vöxtur alaskaaspar á Íslandi:

Arnór Snorrason

ÖSPIN, LÍF OG LÍFSGÆÐI ANNARA

14:00

Lífríki asparskóga:

Jón Ágúst Jónsson, Bjarni Diðrik Sigurðsson, Guðmundur Halldórsson og Brynjólfur Sigurjónsson

14:20

Of stór tré fyrir þéttbýli?:

Áslaug Traustadóttir

14:40

Alaskaöspin í görðum og grænum svæðum:

Tryggvi Marínósson

15:00

Málsvörn alaskaaspar:

Jón Geir Pétursson

15:20 Kaffihlé

BETRI ÖSP

15:40

Aðlögun, erfðafræði og klónaval alaskaaspar:

Aðalsteinn Sigurgeirsson

16:00

Breytileiki í frostþoli meðal klóna alaskaaspar að vor- og haustlagi:

Freyr Ævarsson

16:20

Alaskaösp og asparryð:

Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson

16:40

Áhrif umhverfisþátta á vöxt alaskaaspar:

Bjarni D. Sigurðsson

17:00

Umræður og samantekt
banner4