Nýskógrækt
„Þýðing skóga fyrir mannkynið og reyndar allt líf á jörðinni er svo mikil og margslungin að ógjörningur er að telja allt upp.“
Þ.E.

Skógrækt á Íslandi má skipta annars vegar í ríkis- og atvinnutengda skógrækt og hins vegar í skógrækt áhugamanna og félaga.

Skógræktarverkefni

Ríkis- og atvinnutengd skógræktarverkefni sem unnið er að hérlendis eru fjölbreytileg. Með tilkomu landshlutaverkefnanna var skapaður grundvöllur fyrir fólk um allt land sem vildi búa áfram á jörðum sínum þrátt fyrir að búskapur stæði einn og sér ekki undir rekstri búsins. Þessi verkefni urðu hluti af Skógræktinni þegar hún tók til starfa 1. júlí 2016. Landgræðsluskógar eru skógræktar- og uppgræðsluverkefni á vegum skógræktarfélaganna í samstarfi við Landgræðslu ríkisins, Skógræktina og ráðuneytið. Hugmyndin með Hekluskógaverkefninu var síðan að endurheimta birkiskóga og víðikjarr í nágrenni Heklu.

Félagasamtök

Að skógrækt koma ýmis félagasamtök. Fjölmennust eru þau ríflega sextíu skógræktarfélög sem starfrækt eru um allt land undir hatti Skógræktarfélags Íslands. Auk skógræktarfélaganna ræktar umtalsverður fjöldi bænda um allt land skóga og starfrækja þeir Landssamtök skógareigenda. Að lokum má nefna Skógfræðingafélag Íslands en markmið félagsins er að efla samheldni skógfræðinga í því skyni að bæta aðstöðu þeirra faglega og félagslega.

Lög og reglugerðir

Alþingi hefur sett ýmis lög er varða skógrækt. Auk þeirra verður að huga að reglum um skógrækt við ýmis tilefni, t.a.m. þegar unnið er að skipulagsmálum.

Tenglar

Á vefnum má finna fjöldann allan af áhugaverðu efni sem tengist skógrækt á einn eða annan hátt. Hér vísum við á nokkrar vel valdar vefsíður.